zobacz załącznik

Transkrypt

zobacz załącznik
Załącznik do zarządzenia nr 0151/GN/27/2007
Burmistrza Miasta Ustka z dnia 23 stycznia 2007r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
na okres do 3-ch lat
Oznaczenie
Nr
nieruchomości
L.p.
obrębu
wg ewidencji
gruntów
1
2
3
1.
część działki
nr 163/2
8
Nr
księgi
wieczystej
Lokalizacja
(ulica)
Pow. w
m2
4
5
KW 40445 ul. M.Polskiej 20a
Przeznaczenie nieruchomości w
planie miejscowym
Cel
dzierżawny
6
7
8
83 m2
„CENTRUM 2” - 6MU
teren
zielony bez
prawa
zabudowy
−
−
−
funkcja podstawowa:
zabudowa mieszkaniowousługowa
funkcja dopuszczalna:
usługi nieuciążliwe,
niezbędne elementy
infrastruktury technicznej
Stawka czynszu
Okres
Dzierżawy
9
0,54 zł/m2/m-c + 1 marca 2007r.
22%VAT płatny do 31 grudnia
do
2008r.
15-go każdego
miesiąca trwania
umowy
funkcje wykluczone: wolno
stojące magazyny, garaże i
budynki gospodarcze
Burmistrz Miasta Ustka
/-/ Jan Olech

Podobne dokumenty