Kompetencje Biznesowe

Transkrypt

Kompetencje Biznesowe
Kompetencje Biznesowe
BLOK 2
Praktyczny Networking
Cel szkolenia
Wzrost pewności siebie oraz poznanie i przećwiczenie metod i technik
skutecznego networkingu.
Dla kogo jest przeznaczone
Ta praktyczna sesja jest przeznaczona dla tych osób, których
skuteczność biznesowa jest uzależniona od nawiązywania
i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi.
Czas trwania/termin
Szkolenie trwa 2 dni; termin ustalamy wspólnie z Klientem.
Struktura szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w grupach do 16 osób. Zajęcia mają
charakter interaktywny – 70% czasu przeznaczone jest na analizę
przykładów, ćwiczenia praktyczne, scenki i dyskusje. Do prowadzenia
zajęć użyte są nowoczesne metody edukacyjne oraz multimedia.
Zawartość programowa
Wprowadzenie do networkingu
Nawiązywanie pierwszych kontaktów
Spotkania biznesowe i konferencje
Wymiana wizytówek
Różne style konwersacji
Zapamiętywanie imion i nazwisk
Rożnorodność kulturowa
Sztuka follow-upu
Trudne sytuacje
Korzyści dla uczestników
Po zakończeniu udziału w szkoleniu uczestnicy powinni:
Określić własny styl networkingu
Wiedzieć jak robić mocne pierwsze wrażenie
Nauczyć się jak szybko zapamiętywać imiona i nazwiska
Udoskonalić sztukę konwersacji
Zwiększyć pewność siebie w kontaktach z nieznajomymi
Znać sposoby zwiększenia swojej biznesowej atrakcyjności
dla innych
Zwiększyć pewność siebie w kontaktach z nieznajomymi
Zwiększyć świadomość znaczenia różnorodności
i wielokulturowości
Zarządzanie relacjami z klientem
Cel szkolenia
Wzrost umiejętności budowania i utrzymywania biznesowych relacji
z klientami.
Dla kogo jest przeznaczone
Ze szkolenia tego najbardziej skorzystają osoby, który w swojej pracy
budują i utrzymują z klientami relacje biznesowe o charakterze
niekomercyjnym.
Zawartość programowa
Nawiązywanie relacji z nowymi klientami
Utrzymywanie relacji z obecnymi klientami
Identyfikowanie potrzeb klientów
Model 3E D. Maistera
Umiejętności komunikacyjne w relacji z klientem
Trudne sytuacje w relacji z klientem
Rozwiązywanie konfliktów
Indywidualny plan rozwoju
Czas trwania/termin
Szkolenie trwa 2 dni; termin ustalamy wspólnie z Klientem.
Struktura szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w grupach do 16 osób. Zajęcia mają
charakter interaktywny – 70% czasu przeznaczone jest na analizę
przykładów, ćwiczenia praktyczne, scenki i dyskusje. Do prowadzenia
zajęć użyte są nowoczesne metody edukacyjne oraz multimedia.
Korzyści dla uczestników
Po zakończeniu udziału w szkoleniu uczestnicy powinni:
Umieć nawiązywać relacje z potencjalnymi klientami
Bardziej efektywnie zarządzać relacjami z obecnymi klientami
Zrozumieć jak ważna jest wiarygodność i wzajemne zaufanie
w relacji z klientem
Poprawić swoje kompetencje komunikacyjne wykorzystywane
w pracy z klientem
Zarządzać oczekiwaniami klienta
Nauczyć się jak pracować z modelem 3E