Zasady ogólne przyznawania nagród za punktacje

Komentarze

Transkrypt

Zasady ogólne przyznawania nagród za punktacje
Zasady ogólne przyznawania nagród za punktacje indywidualna i zastępem
I.

1.
2.
3.
4.

1.


2.
3.
4.
II.
Nagrodę indywidualną może otrzymać harcerka, która
Do stopnia ochotniczki włącznie
Ma pełne umundurowanie
Zdobyła w roku szkolnym min. dwie sprawności* lub jedną **
jedzie na obóz Harcerki
Uczestniczy w harcach drużyn
Od tropicielki wzwyż:
Zdobyła w roku szkolnym sprawność adekwatna do stopnia:
Tropicielka – jedna dwugwiazdkową
Samarytanka – min. jedną trzygwiazdkową, lub dwie dwugwiazdkowe
Ma stałą służbę i pełni ją min. 3 miesiące
Jedzie na obóz
Uczestniczy w harcach drużyn
Nagrodę dla najlepszego zastępu może otrzymać zastęp który:
1. ma min. 4 Harcerki, które zdobyły nowe sprawności, w tym zastępowa
2. ma stałą służbę – min. jedna harcerka w zastępie
3. nagrody przyznawane dla zastępu są przyznawane procentowo wg wkładu Harcerki w
zwycięstwo,
4. harcerka aby otrzymać nagrodę z puli zastępu, musi spełniać również warunki z punktacji
indywidualnej (patrz punkt I) , jeśli ich nie spełnia pieniędzy nie dostanie( przepadną jej).
III.


o
o
Wysokość nagrody
indywidualnej - 50 zł (na cele harcerskie)
Nagrody zastępem – 200 zł,
przyznawane procentowo wg wkładu druhny (na cele harcerskie)
kwoty poniżej 20 zł nie będą wypłacane – przechodzą na harcerki, które zdobyły więcej
punktów
IV.
Koniec punktacji – trzeci tydzień czerwca

Podobne dokumenty