Brain Bee

Transkrypt

Brain Bee
W lipcu tego roku przyszli neurobiolodzy i neurolodzy z całego świata spotkali się w
Kopenhadze, aby uczestniczyć w 18. finale World Brain Bee Championship. The Brain Bee to
konkurs neurobiologiczny dla uczniów w wieku od 13 do 19 lat. Tegorocznym gospodarzem
była Federation of European Neuroscience Societies (FENS) na corocznej konferencji.
Trwające cały rok zmagania przebiegają na trzech szczeblach. Na całym świecie jest około
170 konkursów lokalnych, w których uczestniczy łącznie około 50 000 uczniów. Zwycięzcy
zawodów lokalnych uczestniczą w testach na poziomie regionalnym (w większości
przypadków odpowiadającemu etapowi krajowemu). Laureaci konkursów regionalnych
reprezentują swoje regiony na mistrzostwach świata. W tym roku reprezentowanych było
rekordowe 25 krajów.
Testowana była wiedza uczestników na temat ludzkiego mózgu obejmująca takie
zagadnienia jak inteligencja, emocje, pamięć, sen, widzenie, słyszenie, odczuwanie, choroba
Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia, uzależnienia i badania mózgu. Konkurs składał
się z pięciu sekcji: laboratoryjnej sekcji neuroanatomicznej, sekcji neurohistologicznej,
diagnozy pacjenta oraz egzaminów pisemnych i ustnych. Przykładowe pytania: Jakiego
rodzaju cząsteczkami są semaforyna, efryna, neuropilina i pleksyna? Uszkodzenie którego
nerwu czaszkowego skutkuje opadającą powieką, rozszerzoną źrenicą i niemożliwością
skupienia soczewki? Funkcje układu sercowo-naczyniowego są regulowane przede wszystkim
przez pień mózgu i jaką inną istotną strukturę?
Zwyciężczynią tegorocznych zmagań została reprezentantka Rumunii. Drugie miejsce
przypadło zawodniczce z Kanady, na trzecim miejscu uplasował się uczeń z Nowej Zelandii.
Był to pierwszy raz, gdy konkurs wygrał uczeń pochodzący z Europy. Reprezentant Polski,
Jeremi Chabros, zajął dwunaste miejsce. Warto wspomnieć, że Jeremi jako jedyny zdobył
100% punktów w sekcji „diagnoza pacjenta”. Regionami uczestniczącymi w zawodach po raz
pierwszy były Anglia, Katar, Taiwan oraz Egipt.
Poza sekcjami konkursowymi, uczestnicy spotkali się na konferencji z naukowcami
poprzez zwiedzanie posterów i wystaw, wykłady oraz ceremonię otwarcia. Dodatkowo, poza
uczestnictwem w spotkaniach, uczniowie zostali oprowadzeni po Kopenhaskim Muzeum
Medycyny, zapoznani z Duńskim Centrum Komórki Macierzystej (gdzie uczestniczyli w
wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych placówki), zwiedzali laboratoria
Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz podziwiali architekturę i aspekty kulturowe stolicy Danii.

Podobne dokumenty