Facility management 2.0 : infrastruktura i nieruchomości / Bartłomiej

Transkrypt

Facility management 2.0 : infrastruktura i nieruchomości / Bartłomiej
Facility management 2.0 : infrastruktura i nieruchomości / Bartłomiej
Dessoulavy-Śliwiński, Renata Gabryelczyk. – Warszawa, 2016
Spis treści
Wstęp
7
Facility Management - pewne są tylko zmiany
Outsourcing usług Facility Management
Główne kompetencje facility managera
Normy Facility Management
Zarządzanie ryzykiem w obszarze Facility Management
Mapowanie i analiza ryzyk w procesach FM
Zarządzanie ciągłością działania w obszarze FM
Zarządzanie płynnością w pracy facility managera
Zrównoważony rozwój
Systemy wspomagające FM a zrównoważony rozwój
Customer Relationship Management: zastosowanie w FM
Budynek inteligentny
Workplace Management - w kierunku efektywnego miejsca pracy
Workplace Management - jak uporządkować miejsce pracy?
Systemy informatyczne w FM
Zarządznie procesami w FM
Normalizacja i modelowanie procesów FM
Outsourcing usług FM: standaryzacja i dojrzałość procesów
Benchmarking w usprawnianiu procesów FM
9
14
18
22
27
32
39
45
54
60
65
72
78
82
86
91
98
104
112
Podsumowanie
118
Bibliografia wykorzystana w pracy
119
Strony internetowe
124
Słownik FM
125
oprac. BPK