KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA

Transkrypt

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH
LEKCJA 4
Das Vorstellungsgespräch
Pierwsza rozmowa z pracodawcą
Gramatyka
Ich koch.............. nicht.
Wir beginn ................ morgen.
Ich hab............. einen Termin.
Wir zahl............... 10 € pro Stunde.
Wir mach............. eine Probezeit.
Ich mach......... Einkäufe.
W języku niemieckim czasowniki i przymiotniki
przeczymy z nicht (nie), które zawsze stoi na prawo od
czasownika, jeśli przeczymy czynność, ale przed
Agata w poszukiwaniu pracy jako opiekunki do dziecka przymiotnikiem, jeśli przeczymy cechy.
zjawia się na umówionym spotkaniu. Pani Faber
Proszę nauczyć się na pamięć!
Das ist nicht nötig – to nie jest konieczne
przeprowadza z nią pierwszą rozmowę.
Ich komme nicht – nie przyjdę
Wir beginnen nicht – Jutro nie zaczynamy
ein Kind wickeln - przewijać dziecko
Agata: Guten Tag. Ich habe heute einen Termin bei
Das ist nicht gut – To nie jest dobrze
ein Kind betreuen - opiekować się dzieckiem
Ihnen. Ich heiße Agata.
Ich bin auf der Arbeit - jestem w pracy
Frau Faber: Guten Tag, Agata! Kommen Sie herein! Ich Ich koche nicht. - Nie gotuję
einfache Mahlzeiten vorbereiten - przygotowywać proste
bin Andrea Faber. Und das ist unser Baby, Oliver. Er ist
Wszystkie rzeczowniki przeczymy w języku niemieckim za posiłki
14 Monate alt. Können Sie ein Kind wickeln?
pomocą kein/keine, w zależności od rodzaju tych
ab und zu - od czasu do czasu
Agata: Für mich ist das kein Problem. Was sind meine
rzeczowników,
die Wohnung saubermachen - posprzątać mieszkanie
Aufgaben?
das/ein Problem-kein Problem
Mit welchem Entgelt kann ich rechnen? - Na jakie
Frau Faber: Sie müssen Oliver betreuen, wenn ich und
der/ein Termin-kein Termin
wynagrodzenie mogę liczyć?
mein Mann auf der Arbeit sind. Können Sie kochen?
die/eine Probezeit-keine Probezeit
zahlen - płacić
Agata: Natürlich, ich kann einfache Mahlzeiten
pro Stunde-na godzinę
vorbereiten. Soll ich auch Einkäufe machen?
Uwaga!
zuerst - najpierw
Frau Faber: Ja, bitte, ab und zu.
Przeczenie kein/keine występuje zawsze przed
Ist das Ihnen recht? - czy pani to odpowiada?
Agata: Soll ich auch die Wohnung saubermachen?
rzeczownikiem.
beginnen - zaczynać
Frau Faber: Nein, das ist nicht nötig.
morgen - jutro
Agata: Mit welchem Entgelt kann ich rechnen?
der/ein Termin - termin, umówione spotkanie
Frau Faber: Wir zahlen 10 € pro Stunde. Zuerst machen Übung 1
die/eine Aufgabe - zadanie
Prosze zaprzeczyć z nicht lub kein/keine!
wir aber eine Probezeit. Ist das Ihnen recht?
kochen - gotować
Das ist ..................... nötig.
Agata: Ja, das ist mir recht. Wann kann ich beginnen?
die/eine Arbeit – praca
Das ist ........................ Problem für mich.
Frau Faber: Wir beginnen morgen.
Wir machen ....................... Probezeit.
Ich kann ....................... kochen.
Kiedy mówimy
Ich habe einen Termin - to znaczy, że jesteśmy umówieni Ich habe ........................... Arbeit
na spotkanie
Kommen Sie herein! - mówimy, jeśli zapraszamy kogoś do Übung 2
Proszę zaprzeczyć następujące zdania!
środka, proszę wejść!
Wir beginnen.
Soll ich Einkäufe machen?- pytamy, czy powinniśmy
Ich koche.
zrobić zakupy
Ich mache Einkäufe.
Das ist mir recht - mówimy, kiedy zgadzamy się na coś
Was sind meine Aufgaben - pytamy, co należy do naszych Wir zahlen.
zadań
Übung 3
Proszę wstawić odpowiednie końcówki czasowników!
Copyright © by PSP Sprachpunkt ,Skalitzer Str.43,10997 Berlin,Tel.030 69 56 77 08
www.psp-sprachpunkt.de

Podobne dokumenty