Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień

Transkrypt

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień
O mnie
Od trzydziestu pięciu lat zajmuję się pacjentami Kliniki Otolaryngologicznej CM UJ w Krakowie a od szesnastu
pełnię rolę jej Ordynatora i Kierownika Katedry.
W 1981 roku zdałem egzamin specjalizacyjny z zakresu otolaryngologii II stopnia, w 1988 r obroniłem pracę
doktorską, a w 1997 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego. W 2002 roku z rąk Prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego odebrałem tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
W swojej pracy chirurgicznej wykonuję wszelkiego rodzaju operacje z zakresu otolaryngologii w tym: operacje
endoskopowe zatok przynosowych, uszu, gardła i krtani oraz także innych, pokrewnych specjalizacji. Utrzymuję
stałą współpracę ze wszystkimi klinikami otolaryngologicznymi w Polsce oraz z Kliniką Chirurgii Onkologicznej i
Rekonstrukcyjnej w IO w Gliwicach, której kierownikiem jest prof. Maciejewski.
Jako kierownik Katedry prowadzę działalność dydaktyczną na rzecz studentów CMUJ będąc zarówno
wykładowcą, egzaminatorem, promotorem, recenzentem i opiekunem prac na Wydziale Lekarskim UJ. Jestem
autorem jedenastu rozdziałów w podręcznikach i monografiach medycznych, opublikowałem również kilkaset
prac w czasopismach zagranicznych i polskich.
Specjalizacje
- otolaryngologia
Ukończone szkoły
- Akademia Medyczna w Krakowie - ukończona w 1975 r
Choroby
- zapalenie ucha
- zapalenie zatok
- choroby laryngologiczne
- zapalenie migdałków
- polipy nosa
- zapalenie krtani
- szum w uszach
- choroby ucha
- zapalenie gardła
- przerost migdałków
- wady wrodzone
- nowotwory oczodołu
- oczopląs

Podobne dokumenty