Konferencje krajowe i zagraniczne (pdf.)

Transkrypt

Konferencje krajowe i zagraniczne (pdf.)
KONFERENCJE KRAJOWE:
Konferencja: Obrabiarki sterowane numerycznie i programowanie operacji
w technikach wytwarzania. Radom – Jedlnia Letnisko, 23 - 25 listopada 2011 r.
XLIX Sympozjon - Modelowanie w Mechanice. Wisła, 2010 r.
XX International Scientific Conference - Conference on Supervising and Diagnostics
of Machining Systems. High Performance Manufacturing Machines. Karpacz 2009r.
Konferencja Naukowo – Techniczna AUTOMATION 2009. Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2009 r.
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt.: Postęp w Technikach Wytwarzania
i Konstrukcji Maszyn. Kazimierz Dolny n. Wisłą (przewodniczący komitetu
organizacyjnego), 2005 r., 2007 r., 2009 r.)
Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Metrologia w technikach wytwarzania. Lublin
(członek komitetu organizacyjnego), 2005 r.
Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Wytwarzania Maszyn, Kraków, 2001 r.
pt.:
Postępy
w Technice
Sympozjum pt.: Mechanika Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 2003 r.
Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Zagadnienia mechaniki skrawania i pękania
materiałów. Kazimierz Dolny n. Wisłą. (sekretarz konferencji), 2001 r.
Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Materiały Polimerowe i ich Przetwórstwo.
Częstochowa, 2000 r.
Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt.: Inżynierowie nowej ery wobec
problemów technologii i materiałów, Lublin, 2004 r., 2006 r., 2008 r.
Sympozjum pt.: Współczesne Technologie w Budowie Maszyn, Lublin, 2005 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Informatyka w technice
i kształceniu. Lublin, 2006 r., 2008 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Systemy informacyjne
w informatyce i inżynierii produkcji. Kazimierz Dolny. 2003 r.
KONFERENCJE ZAGRANICZNE:
World Congress ,,AVIATION IN THE XXI CENTURY”, National Aviation University,
Kyiv, Ukraine, 2010 r.
CADMD’2010, Lviv, Ukraine. 2010 r.
International Symposium on Plasma Chemistry. ISPC19 - 2009, Bochum, Germany.
International Scientific Conference - Automation in Production Planning and
Manufacturing, (2008 r., 2009 r. 2010 r.) Turcianskie Tieplice - Zilina, Slovakia.
International Scientific Conference – MECHANICS. (2004 r.) Zhytomir. Ukraine.
International Scientific Conference – Development of Metal Cutting. (2000 r., 2002 r.)
Koszyce. Slovakia.
Targi Alpejskie, Phronten, DMG, Niemcy (2009 r., 2010 r.)