maj – tydzień drugi temat tygodnia: wiosenne spotkania na łące

Komentarze

Transkrypt

maj – tydzień drugi temat tygodnia: wiosenne spotkania na łące
MAJ – TYDZIEŃ DRUGI
TEMAT TYGODNIA: WIOSENNE SPOTKANIA NA ŁĄCE
•
•
•
•
•
•
Zestaw zabaw ruchowych – nr XV
Zabawy orientacyjno-porządkowe: Słoneczko, Bocian i żaby, Bociany, Pszczoły, Dzieci na łące.
Zabawy muzyczno-ruchowe: Czerwone i białe, Motylki i kwiaty.
Zabawa ruchowa z elementem skoku: Żabi skok.
Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała: Kwiatki rosną.
Zabawa ruchowa wielorozwojowa: Przejście przez tunel kreta.
Treści programowe
Poznajemy przyrodę
- Wiosna:
•
oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie
uwagi na zawarte w nich piękno.
Dzień tygodnia
Temat dnia
Aktywność i działalność dziecka
Cele główne
• Gromadzenie wiadomości
na temat życia ptaków w
okresie wiosny na
przykładzie bociana
• Rozwijanie sprawności
manualnej
Cele operacyjne
1. Bocian.
• Słuchanie wiersza B. Formy:
Bocianie, bocianie z
wykorzystaniem ilustracji.
• Bocian – praca plastyczna z
wykorzystaniem kół origami i
kredek pastelowych.
2. Owadzie
zwyczaje.
• Zabawa dydaktyczna Owadzie • Poznanie wybranych
puzzle.
mieszkańców łąki
• Słuchanie wiersza I. Salach
• Rozwijanie aktywności
Łąka.
twórczej
- wymienia nazwy przynajmniej
dwóch mieszkańców łąki
- ilustruje ruchem treść wiersza
3. Zuzia na łące.
• Historyjka obrazkowa: Zuzia
na łące.
• Motylek – rysowanie
kreatywne.
• Wzbogacenie zasobu
słownictwa
• Rozwijanie aktywności
twórczej
- opowiada historyjkę obrazkową
- przekształca rysunek leniwej
ósemki w rysunek motyla
4. Odgłosy łąki.
• Ćwiczenia ortofoniczne
Odgłosy łąki
• Zabawa dydaktyczna
Przeliczanie mieszkańców
łąki.
• Rozwijanie mowy
• Rozwijanie umiejętności
liczenia
- mówi wyraźnie
- szereguje obrazki według
wielkości przedstawionych na
nich zwierząt
5. Spotkania na łące.
• Wycieczka na łąkę.
• Bezpośrednia obserwacja
mieszkańców łąki
• Kształtowanie właściwych
nawyków dotyczących
ochrony środowiska
naturalnego
- rozpoznaje i nazywa co
najmniej dwóch mieszkańców
łąki
- nazywa eksponaty
przyrodnicze przyniesione z
wycieczki
Dziecko:
- rozpoznaje bociana wśród
innych ptaków; naśladuje jego
głos
- wykonuje obrazek bociana z
wykorzystaniem kół origami
Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa Edukacyjna S.A., Kielce 2009, s.14, 16.