zadanie 1

Transkrypt

zadanie 1
Zadanie A
Sporządzić kalkulator wskaźnika masy BMI – użytkownik wprowadza wzrost i wagę,
zatwierdza dane za pomocą przycisku i uzyskuje informację jakie BMI posiada z krótką informacją
czy posiada nadwagę, niedowagę czy też może jego waga jest prawidłowa.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_masy_cia%C5%82a
Zadanie B
Zaimplementować wariant gry w wisielca. Program z tablicy haseł losuje jedno i wypisuje je
na ekranie z zakrytymi literami (np. w postaci gwiazdek). Użytkownik, startując z określoną liczbą
pomyłek do popełnienia – liczbą szans, zgaduje literę (wprowadza ją do odpowiedniej kontrolki
edycyjnej). Jeżeli wprowadzona litera jest w haśle to zostaje odkryta, jeżeli jej nie ma program
zmniejsza liczbę szans. Jeżeli użytkownik odgadnie wyraz (wszystkie litery zostaną odkryte), to
wygrywa, jeżeli zaś wykorzysta wszystkie szanse przegrywa.

Podobne dokumenty