zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej

Transkrypt

zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej
Członkowie Stowarzyszenia Żuławy
gmin i powiatów żuławskich
Informuję, że Stowarzyszenie Żuławy wspólnie z niemieckimi i polskimi partnerami organizuje w dniach
16…20 września 2015 r. wizytę studyjną Wymiana dobrych praktyk ochrony dziedzictwa kulturowego i
naturalnego Środkowej Frankonii i Żuław delty Wisły do Środkowej Frankonii (Niemcy).
Serdecznie zapraszam do udziału!
Celem wizyty jest zapoznanie się z bogatymi i ciekawymi doświadczeniami środkowofrankońskimi na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego pod kątem aktualnych kierunków i trendów działania w
delcie Wisły.
Problematyka wizyty studyjnej i rozwiązania do wykorzystania w delcie Wisły:
– metody relokacji, techniki rekonstrukcji i ekspozycji obiektów i budowli zabytkowych;
– nadawanie funkcji obiektom zabytkowym in situ;
– promocja miejscowych tradycyjnych zawodów;
– organizacja festynów promujących lokalne dziedzictwo kulturowe, stare techniki produkcji żywności,
tradycje materialne, technikę użytkową;
– organizacja klastrów w branży odnawialnych źródeł energii;
– organizacja szkolnictwa rolniczego w warunkach ekonomii wspólnej polityki rolnej;
– instalacje i techniki odnawialnych źródeł energii;
– tworzenie i montaż finansowy tzw. (w Polsce) zielonych szkół.
W załączeniu projekt programu wizyty.
Planowana ryczałtowa opłata za udział w wizycie dla przedstawicieli członków Stowarzyszenia Żuławy
wynosi 1200 zł (plus koszty diet). Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszam do zgłaszania chętnych do wyjazdu na adres e-mailowy: [email protected] w
terminie do 13 lipca 2015 r na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
Wszelkich informacji nt. wizyty udziela Grzegorz Gola (tel. 509 396900) – kierownik biura Stowarzyszenia.
Proszę o poinformowanie o wizycie studyjnej wszystkie zainteresowane osoby i instytucje.
Z poważaniem
Jacek Michalski
Prezes Stowarzyszenia Żuławy
Projekt „Wymiana dobrych praktyk ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Środkowej Frankonii i Żuław delty Wisły”
jest realizowany przez Stowarzyszenie Żuławy w partnerstwie z Biurem Współpracy Regionalnej Okręgu Środkowej Frankonii (Bezirk Mittelfranken, Büro
Regionalpartnerschaften), Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
Skansenem Frankońskim (Fränkisches Freilandmuseum), Towarzystwem Niemiecko-Polskim we Frankonii (Deutsch-Polnischer Gesellschaft in Franken e.V.)
i współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej