KATECHEZA 7 CHCĘ BYĆ ŚWIĘTYM Ref.

Transkrypt

KATECHEZA 7 CHCĘ BYĆ ŚWIĘTYM Ref.
KATECHEZA 7
CHCĘ BYĆ ŚWIĘTYM
Ref. Taki duży taki mały
może świętym być,
taki gruby taki chudy
może świętym być,
taki ja i taki ty
może świętym być,
taki ja i taki ty
może świętym być.
INFORMACJA DLA RODZICÓW
W czasie katechezy starałam się uświadomić dzieciom, że
każdy człowiek jest powołany do świętości. Świętość nie jest
zarezerwowana dla nielicznych, ale jest zadaniem dla każdego
chrześcijanina. W Piśmie świętym stan pełnego szczęścia
spotkania z Bogiem w niebie, porównywany jest do udziału
w uczcie. W dniu chrztu świętego zostaliśmy na nią
zaproszeni, ale od nas zależy, czy to zaproszenie przejmiemy.
Proszę opowiedzieć dzieciom o wybranej postaci świętego lub
błogosławionego.