Jeśli chcesz pracować w Indiach

Transkrypt

Jeśli chcesz pracować w Indiach
Jeśli chcesz pracować w Indiach
2015-06-15 14:45:05
2
W Indiach zatrudnionych jest wielu cudzoziemców, ale pracują oni na ogół dla firm zagranicznych lub jako
konsultanci w firmach indyjskich. Praca - poza stanowiskami wysoko kwalifikowanymi i menedżerskimi - nie jest
atrakcyjna finansowo.
Ambasada otrzymuje sygnały o przewlekłym załatwianiu pozwoleń na pracę.
Obcokrajowcy mogą udawać się do Indii w interesach lub do pracy na podstawie wiz wydawanych przez indyjskie
ambasady i konsulaty. Istnieje możliwość uzyskania wiz wielokrotnych, ważnych na pięć lat. Nie jest już
konieczne uzyskiwanie pozwoleń na zatrudnienie zagranicznego personelu technicznego na okres do jednego
miesiąca.
Obcokrajowiec pozostający w Indiach dłużej niż 180 dni musi otrzymać Świadectwo Rejestracji/Kartę Czasowego
Pobytu z Biura Rejestracji Obcokrajowców (FRRO1) w stanie, w którym przebywa. Po świadectwo to należy się
zwrócić w ciągu 14 dni od daty przybycia do Indii.
Posiadacze takiego dokumentu będą musieli przedstawić zaświadczenie z Urzędu Podatkowego przy wyjeździe z
Indii.
3

Podobne dokumenty