tablet mid714

Transkrypt

tablet mid714
TABLETMID714
Produktyarchiwalne
PowerTabBasic
Najlepszywswojejklasie
TabletMantaMID714tonajlepszeurządzeniemultimedialnew
swojejklasie.Maznakomitystosunekjakościdoswojejceny.Jest
tojedenznajbardziejpopularnychproduktówfirmyManta.
Cieszysięuznaniemizaufaniemdużejilościużytkowników.
Tabletzostałzaprojektowanydlaosób,którecodziennie
potrzebujądostępudosieciipocztye-mail,awolnyczaslubią
spędzaćkorzystajączmultimedióworazaplikacjii
zaawansowanychprogramów.
Mocnadopalaczach
TABLETMID714
Produktyarchiwalne
Specyfikacja
Wszystkojaknadłoni
TabletMantaMID714jestzaopatrzonyw7-calowy
ekran,idealnydlakomfortuiwygodypodczas
pracy.Matrycaekranuorozdzielczości800x480
pikselizapewniadoskonałepomieszczenie
wszystkichpotrzebnychużytkownikowiskrótówi
widżetów.Ekranzapewniaszerokikątwidzeniai
idealneodwzorowaniebarw,dziękiczemu
użytkowanietabletutosamaprzyjemność,a
komfortoweiintuicyjneoperowanieekranem
dotykowymmożliwejestdziękipięciopunktowemu
multitouch'owi.
Łączsięzeświatem
TabletposiadawbudowanąkartęWiFiorazzłącze
USB2.0,dziękiczemumożebezproblemowołączyć
sięzarównozsieciąbezprzewodową,jakiz
zewnętrznymimodemami3G,któreuniezależnią
użytkownikaodbezprzewodowychsieci
internetowych.Tabletumożliwiawygodne
korzystaniezInternetu:swobodneprzeglądanie
stron,korzystaniezpocztyinternetowejoraz
serwisówspołecznościowych.
Miejzawszewszystkopod
ręką
http://www.manta.com.pl/pl/mid714
EAN:5907377861157