Rejestr poważnych awarii w 2008r. prowadzony przez WIOŚ w Opolu

Transkrypt

Rejestr poważnych awarii w 2008r. prowadzony przez WIOŚ w Opolu
zgodnie z art. 19 ust. 2, pkt. 28 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia
2001 (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)
Rejestr poważnych awarii w 2008r. prowadzony przez WIOŚ w Opolu
Awarie.
1. Awaria nr 161-2008-001 – Krępna – - w dniu 02/03.04.2008 r.- wyciek oleju
przekładniowego do rz. Odry (ok. 200 l) - uszkodzenie turbiny
elektrowni wodnej i w konsekwencji wyciek oleju
przekładniowego spowodowane zostało zablokowaniem
wirnika przez
kawałek drewna (pomimo systemu
zabezpieczającego).
2. Awaria nr 161-2008-002 – Kędzierzyn – Koźle – w dniu 15.06.2008 r. - PCC
Węglopochodne Sp. z o.o. - wyciek 16 Mg smoły surowej ze
zbiornika magazynowego – awarię spowodował błąd ludzki,
niedomknięcie zaworów -– oczyszczanie terenu i kanalizacji
zakończono w dniu 27.06.2008 r.
3. Awaria nr 161-2008-003 – Wołczyn – Lesaffre Polska S.A – w dniu 21.07.2008 r. nastąpił
wyciek do wanny przeciwwylewowej ok. 21 m3 kwasu
azotowego 55% - wyciek został spowodowany perforacją
kołnierza (korozja) rurociągu spustowego.
4. Awaria nr 161-2008-004 –w dniu 06/07.08.2008 r. nastąpiło urwanie zaworu
odwadniającego na rurociągu gazu koksowniczego – w rejonie
Zdzieszowic – awarię spowodował błąd ludzki – w czasie prac
rolniczych (koszenie zboża) nieumyślnie najechano maszyną
rolniczą na zawór odwadniający rurociąg.
5. Awaria nr 161-2008-005 – Chorula – w dniu 05/06.09.2008 r. miał miejsce pożar Fabryki
Farb Graficznych Sp. z o.o. – spaleniu uległo ok. 337 Mg
substancji i preparatów chemicznych – prowadzone jest
postępowanie w sprawie przyczyn powstania pożaru. Wg
wstępnych ustaleń zakładowej komisji powypadkowej
przyczyną pożaru mógł być samozapłon z reakcji
egzotermicznej (z substancji pozostałej w urządzeniach po
poprzednim procesie).
6. Awaria nr 161-2008-006 – Nysa – dnia 03/04.10.2008 r. miał miejsce pożar tworzyw
sztucznych ok. 314 Mg w F. Gajos Zakład Ślusarski,
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych – prowadzone jest
postępowanie w sprawie ustalenia przyczyn pożaru. Wersją
podstawową jest umyślne podpalenie składowiska odpadowych
tworzyw sztucznych. W czasie inicjacji pożaru panowała niska
temperatura ok. 5-80C oraz intensywne opady deszczu.