Interwencja/awaria w sali wykładowej nr: ……………… Sprzęt

Transkrypt

Interwencja/awaria w sali wykładowej nr: ……………… Sprzęt
Interwencja/awaria w sali wykładowej nr: ………………
Sprzęt
Podjęte czynności
System CUE:
Komputer:
Rzutnik:
Ekran:
Wizualizer:
Mikrofon:
Pilot:
Audio:
Gniazda i kable:
Kraków, dn.
godz.
.............................................................
Zgłaszający awarię:
.......................................................................
......................................................................................................................................................
Uwagi
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Data interwencji
…………………………..
Podpis pracownika PMiK
………………………………….

Podobne dokumenty