Region Małopolski Dział Kontaktów ze

Transkrypt

Region Małopolski Dział Kontaktów ze
L. dz. ........ / 10
Kraków, ........... 2010 r.
NSZZ „Solidarność”
Region Małopolski
Dział Kontaktów
ze Związkami Zawodowymi
Pl. Szczepański 5
31 – 011 Kraków
Dotyczy: objęcia nowego pracodawcy
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ……………………………….
informuje, iż z dniem ..................... obejmuje swoja działalnością nowego pracodawcę
tj……………………. z siedzibą przy ul. …………………. w Krakowie.
W załączeniu uchwała nr ..................................... w sprawie: objęcia nowego
pracodawcy

Podobne dokumenty