Kobylogórska 31 remont stropu strych W 1

Transkrypt

Kobylogórska 31 remont stropu strych W 1
Kosztorysowanie FORTE 14.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Nazwa Firmy
ul. Kobylogórska 31 - remont stropu drewnianego z dociepleniem. - strych
Identyfikator kosztorysu: KOBYLOGÓRSKA 31 - DOCIEPLENIE
STROPODACHU
W1 Przedmiar robót
Nr
Nazwa
10
KNR 4-01 428-1
Rozebranie podłóg drewnianych ślepych
(20,20*9,20)-(2,55*5,40)*2
wyk.dn: 2015-10-15 str. 1
Jednostka miary
Ilość
m2
158,30
20
KNR 4-01 609-3
m2
Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowgo
albo gruzu z betonu komórkowgo gr.do 15 cm
158,30
30
KNR 4-01 413-1
Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie
jednostronnie
9,20*22
KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa
m
202,40
m2
158,30
m2
158,30
40
50
158,30
KNR 2-02 613-4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - kaŜda następna warstwa
158,30
202,40
158,30
60
KNR 2-02 613-4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - kaŜda następna warstwa
m2
158,30
70
KNR 2-02 604-2
Izolacje z folii polietylenowejprzymocowanej do konstrukcji drewnianej
158,30
m2
158,30
m2
158,30
KNR 4-01 108-1
m3
Wywóz podsypki izolacyjnej samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km,
kat.gruntu I-II
158,30*0,15/2
11,87
KNR 4-01 108-4
m3
Wywóz podsypki izolacyjnej samochodami skrzyniowymi - kaŜdy następny 1 km
[S=9]
11,87
80
90
100
KNR 4-01 820-3
Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - analogia
158,30
----- Koniec wydruku -----
158,30
158,30
11,87