posiedzenie pomorskiego zespołu pdo

Transkrypt

posiedzenie pomorskiego zespołu pdo
POSIEDZENIE POMORSKIEGO ZESPOŁU PDO
Dnia 21.05.2015 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku odbyło się
inauguracyjne posiedzenie Pomorskiego Zespołu PDO, na kadencję 2015-2018.
Zaproszonych gości i członków Zespołu powitał dyrektor SDOO w Karzniczce Pan Bolesław
Giczewski. Ustępująca przewodnicząca Mirosława Domańska przedstawiła historię i
znaczenie PDO w województwie pomorskim. Ważnym momentem spotkania było wręczenie
nominacji nowo powołanym członkom Zespołu. Aktu tego dokonali Pan Krzysztof Trawicki,
wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Pan Marcin Behnke, z-ca dyrektora
COBORU. Następnie Pan Marcin Behnke wygłosił wykład o znaczeniu PDO w skali kraju.
Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w swojej prezentacji położył nacisk
na większą promocję PDO. W kolejnym punkcie programu Zespół wybrał prezydium.
Nowym przewodniczącym został Pan Jarosław Kapiszka, z-ca dyrektora SDOO Karzniczka a
zastępcami Panowie Andrzej Kania, Tadeusz Kłos i Andrzej Okrój. W części merytorycznej
posiedzenia ustalono plan doświadczeń dla roślin ozimych oraz dobory odmian do tych
doświadczeń. Ustalono też lokalizację ewentualnych doświadczeń rozpoznawczych dla
odmian z katalogu unijnego. W dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę wzrostu świadomości
rolników, co do doboru odmian w gospodarstwach i umiejętności korzystania z wyników
PDO.
Informacje o liście odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa
pomorskiego można uzyskać na stronie internetowej www.karzniczka.coboru.pl, bądź na
miejscu w SDOO Karzniczka ZDOO Radostowo, Lisewo, Wyczechy.
Zespół Wojewódzki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(kadencja 2015-2018)
Województwo pomorskie
Lp.
Tytuł
1
mgr inż.
2
dr inż.
3
mgr inż.
4
mgr inż.
5
mgr inż.
6
mgr inż.
7
mgr inż.
8
9
dr inż.
10 mgr inż.
11 mgr inż.
Imię i nazwisko
Instytucja
Stanowisko
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w
Główny hodowca
Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Oddział
Dębina
Andrzej BorySyngenta Polska Sp. z o. o.
Specjalista ds. rejechowski
stracji i rozwoju
produktów
Piotr Burczyk
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
Grzegorz Czecho- Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kierownik ZDOO
liński
Lisewie
Jerzy Czernia
Malteurop Polska Sp. z o.o.
Specjalista ds. kontraktacji
Mirosława DoZakład Doświadczalny Oceny Odmian w Zastępca Dyrektora
mańska
Radostowie
SDOO w Karzniczce
Bolesław Giczew- Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w
Dyrektor SDOO
ski
Karzniczce
Jarosław Jelinek Pomorska Izba Rolnicza
Dyrektor Biura
Jerzy Bogacki
Andrzej Kania
Jarosław Kapiszka
Tadeusz Kłos
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Gdańsku
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w
Karzniczce
Centrala Nasienna Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim
Wojewódzki Inspektor
Zastępca Dyrektora
SDOO w Karżniczce
Prezes
12 mgr inż.
13 dr inż.
14 mgr inż.
15 mgr inż.
16 mgr inż.
17 mgr inż.
18 mgr inż.
Marcin Kośmider Bayer CropScience Polska
Doradca technicznohandlowy
Krzysztof KoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Główny specjalista
zdemba
w Gdańsku
ds. produkcji roślinnej
Mariusz Lisiewicz KWS Polska Sp. z o.o.
Regionalny Koordynator Sprzedaży
Józef Mak
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w
Inspektor COBORU
Karzniczce
Stanisław MałaCentrala Nasienna „ Zielenin” w Koście- Właściciel
chowski
rzynie
Grzegorz Manow- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Specjalista ds. techski
w Gdańsku, Dział systemów produkcji
nologii produkcji
rolnej, standardów jakościowych i doświadczalnictwa
Jerzy Materka
Z.P.H.U. MATEX Jerzy Materka
Właściciel
19 dr inż.
Przemysław Matysik
20 mgr inż.
Andrzej Okrój
21 mgr inż.
Józef Rzeszutek
22 mgr inż.
Józef Sarnowski
23 dr inż.
Kazimierz Sumisławski
24 mgr inż.
Jan Ślusarczyk
25 mgr inż.
26 mgr
Tomasz Trzmielewski
Magda Witta
27 mgr inż.
Sebastian Zwierz
28 mgr inż.
Grzegorz Żołądecki
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa Zastępca Dyrektora
IHAR
Pionu Hodowli Roślin
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kierownik Działu
w Gdańsku, Dział systemów produkcji
rolnej, standardów jakościowych i doświadczalnictwa
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kierownik ZDOO
Wyczechach
Sejmik Województwa Pomorskiego
Wiceprzewodniczący
sejmiku
Urząd Marszałkowski Województwa Po- Zastępca Dyrektora
morskiego, Departament Środowiska i
Departamentu
Rolnictwa
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Dyrektor
Gdańsku
DuPont Poland Sp. z o.o.
Key Account Manager
Urząd Marszałkowski Województwa Po- Inspektor
morskiego, Departament Środowiska i
Rolnictwa
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Starszy specjalista
w Gdańsku, Oddział Stare Pole
ds. technologii
Polskie Stowarzyszenie Producentów
Specjalista ds. agroOleju
surowcowych ADM
Czernin S.A.

Podobne dokumenty