iostra Katarzyna

Transkrypt

iostra Katarzyna
Nauczyciel
Przedmiot
s. Katarzyna Czajka
religia
Zajęcia pozalekcyjne
Rok: 2016/17
Koło biblijno – misyjne; czwartek 15:10 – 16:00 dla kl. VI (sala
nr 6 lub 27)
Koło biblijno – misyjne; środa 8:55 – 9:40 (sala nr 32 lub 7) i
piątek 10:50 – 11:35 (duża świetlica) dla kl. III
Zainteresowania i
pasje
………….
Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy z zakresu Biblii jak
Charakterystyka zajęć również zainteresować tematyką misji. Uczniowie odkrywając
świat misji, jego potrzeby i trudności przez swoją modlitwę i
różne działania na rzecz misji stają się przyjacielem misji. Na
zajęciach pracujemy różnymi metodami (quizy, krzyżówki, gry,
prace manualne), by w sposób ciekawy odkrywać nowe
zagadnienia. Zajęcia mają na celu również formację duchową
uczniów, umocnienie ich wiary i wprowadzenie na drogę życia
zgodnego z Ewangelią.
Podejmowane
działania
Uroczystości szkolne
Programy
i projekty edukacyjne
……………………
XVI Dzień Papieski – „Bądźmy świadkami Miłosierdzia”
XXII Konkurs Wiedzy Biblijnej – Ewangelia wg św. Mateusza
Spotkanie opłatkowe – Jasełka z Małym Księciem
Misterium wielkanocne - Zaniósł nasze grzechy na krzyż
……………..

Podobne dokumenty