czytaj więcej - Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie

Transkrypt

czytaj więcej - Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 w naszej szkole
W kwietniu w naszej szkole gościliśmy uczniów klas szóstych ze Szkoły Podstawowej
nr 61.
Uczniowie mogli obejrzeć naszą szkołę, tj. salę j. polskiego, angielskiego, biologii oraz
pracownię odnawialnych źródeł energii. W każdym z tych miejsc na uczniów czekały
atrakcje. W sali j. polskiego odbyła się inscenizacja "Sąd nad fast foodami" (odpowiedzialne
panie Bożena Dąbrowska oraz Małgorzata Miciul). W sali j. angielskiego pani Joanna Troć
przygotowała gry i zabawy językowe, a uczennica klasy 2AL Natalia Stankiewicz
przeprowadziła z uczniami pogadankę na temat ciekawostek dotyczących kultury krajów
anglojęzycznych.
W kolejnej klasie uczniowie mogli wziąć udział w eksperymentach
biologicznych i chemicznych (odpowiedzialne pani Elżbieta Kwiatkowska i Monika Solich).
Następnie nasi goście zostali oprowadzeni po dalszej części Zespołu Szkół nr 4. Zobaczyli
m.in. naszą salę gimnastyczną, boisko Orlik oraz wzięli udział w ciekawych warsztatach
poprowadzonych przez pana Dariusza Zaśko.
Cały rok szkolny w Zespole Szkół nr 4 pracujemy intensywnie nad promowaniem
zdrowego trybu życia. Jednym z działań na rzecz tego programu jest inscenizowany „Sąd nad
fast foodami”, który przygotowaliśmy między innymi z myślą o młodszych kolegach z
sąsiadującej z nami szkoły. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas 1AG, 2AG i 1AL,
którzy wcielili się w role Sędziego, Zdrowia- Oskarżyciela, Oskarżonego- właściciela barów
szybkiej obsługi oraz świadków obu stron (Modelkę, Informatyka, Dziecko, Dietetyka). Mamy
nadzieję, że inscenizacja zachęcająca do zdrowego odżywiania się była dla gości i aktorów nie
tylko formą wykładu, ale także świetną zabawą, o czym świadczą ich spontaniczne reakcje
podczas przedstawienia.
Jeśli chodzi o zajęcia w sali języka angielskiego, na uczniów SP 61 czekały stoiska z
zabawami językowymi przygotowanymi przez uczniów klas 2AL oraz 2AG. Goście mogli
połączyć nazwy owoców i warzyw z obrazkami, dopasować angielskie nazwy różnych
zwierząt do ilustracji, a także losowali owoce i warzywa i sami nazywali poszczególne
produkty żywnościowe. Nasi goście z SP 61 mogli połączyć części ciała z fantomem, przy
okazji poznając angielskie nazwy podstawowych narządów ludzkiego organizmu. Na stołach
rozłożone były plansze tematyczne z następującymi zagadnieniami: zawody, państwa i
narodowości, dom, rodzina itp. Uczniowie bardzo chętnie przyczepiali nazwy poszczególnych
rzeczy do przyporządkowanych im plansz tematycznych. Uczennica klasy 2 AL Natalia
Stankiewicz zaangażowała uczniów do dyskusji na temat symboli kulturowych związanych z
Wielką Brytanią oraz Stanami Zjednoczonymi. Uczennica klasy 3AG Paulina Wilk
opowiedziała uczniom o konkursach językowych oraz formach pracy z uczniem zdolnym, a
Nicola Wojdat mówiła o swoich doświadczeniach muzycznych, zachęcając uczniów do gry w
naszej orkiestrze szkolnej. Małgosia Węsek z klasy 2AL przedstawiła zalety naszej szkoły tj.
omówiła zaplecze szkoły (stołówka, internat, boisko, sala gimnastyczna), opowiedziała o
zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego w różne akcje społeczne i charytatywne oraz
wyraziła się pozytywnie na temat atmosfery panującej w szkole. Mariusz Dubicki z klasy 2AG,
jako siatkarz klubu "Błyskawica" podzielił się z uczniami swoimi doświadczeniami
sportowymi.
W sali biologii uczniowie SP 61 mogli poćwiczyć mikroskopowanie, zmierzyć ph
wody, obejrzeć modele ludzkich narządów oraz zobaczyć, jak działają płuca.
Miejmy nadzieję, iż nasi goście byli zadowoleni z wizyty w szkole i wyniosą z niej
same miłe wspomnienia. Kto wie, może niektórzy z nich wrócą do nas ponownie we
wrześniu, tym razem już jako uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 22 w Szczecinie.
Tekst: Joanna Troć i Bożena Dąbrowska

Podobne dokumenty