ewa zysk-gorczynska

Komentarze

Transkrypt

ewa zysk-gorczynska
Odpowiedź na uwagi p. Ewy Zyśk-Gorczyńskiej do projektu programu ochrony
niedźwiedzia
Dzień dobry,
Proszę o poprawienie następujących rzeczy:
strona 209 - cytowanie powinno wyglądać Zyśk-Gorczyńska, Jakubiec 2010 a nie jak podano:
Jakubiec, Zyśk-Gorczyńska 2010 (podobnie w spisie cytowanej literatury),
storna 211 - w cytowanym opracowaniu, które wykonaliśmy dla WWF Polska nie podawaliśmy
informacji, że Przemisia była niedźwiedziem zsynatropizowanym
(http://www.wwfpl.panda.org/co_robimy/gatunki_glowna/duze_drapiezniki_w_polsce/publik
acje_duze_drapiezniki/?6161/Przeciwdziaanie-synantropizacji-niedzwiedzi-w-polskiej-czesciKarpat).
pozdrawiam serdecznie i dziękuję,
Ewa Gorczyńska
Odpowiedź: Kolejność autorów została zmieniona w 2011 roku. W Załączniku 1 odnosiliśmy się
do pierwotnej wersji z 2010 roku, gdzie kolejność była Jakubiec i Zyśk-Gorczyńska 2010. Należy
też zauważyć, że link podany przez Panią Ewę Zyśk-Gorczyńską prowadzi do strony WWF, na
której w dalszym ciągu prezentowana jest strona tytułowa raportu z kolejnością autorów
Jakubiec i Zyśk-Gorczyńska (2010) (ostatni dostęp 09.04.2012; zobacz poniżej).
1
W pierwotnej wersji publikacji z 2010 roku (czyli właśnie Jakubiec, Zyśk-Gorczyńska 2010), na
str. 3, na końcu rozdz. 2, jest zdanie: „Inne przypadki zsynantropizowanych niedźwiedzi
w polskiej części Karpat to m.in. „Roztoczanka”, „Kaśka”, „Siwa”, „Samiec z Chochołowskiej”,
„Przemisia”. W pracy Zyśk-Gorczyńska, Jakubiec 2010, upublicznianej obecnie na stronie WWF,
która powstała już w 2011, nie ma tego zdania.
Załącznik 1 został usunięty z projektu programu, jego korekta nie jest więc konieczna.
2