Strona tytułowa przedmiaru robót Kościół Św. Jana renowacja

Transkrypt

Strona tytułowa przedmiaru robót Kościół Św. Jana renowacja
Załącznik nr 9
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
PRZEDMIAR PRAC KONSERWATORSKICH
dla zamówienia :
rewaloryzacja wnętrz Kościoła Św. Jana w Gdańsku, obejmująca
transept i prezbiterium, Gdańsk ul. Świętojańska 50
Zamawiający:
Nadbałtyckie Centrum Kultury, 80-851 Gdańsk ul. Korzenna 33/35
Nazwy i kody Wspólnego słownika zamówień (CPV)
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
45421000-4 roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej
45453100-8 Roboty renowacyjne
45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Gdańsk czerwiec 2011 r.

Podobne dokumenty