Podsumowanie I semestru nauki

Transkrypt

Podsumowanie I semestru nauki
PORAŻKI GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
POD WZGLĘDEM NAUKI
POD WZGLĘDEM NAUKI
W I semestrze 2012/13 r.
uczniowie naszej szkoły uzyskali
259 ocen
niedostatecznych
z czego 42 uczniów
ma 3 i więcej tych
ocen
Porównanie liczby ocen
niedostatecznych na przestrzeni
ostatnich lat:
I sem. 2009/10 – 212 ocen
I sem. 2010/11 – 107 ocen
I sem. 2011/12 – 134 oceny
Uczniowie wyróżnieni
w nauce:
Paulina Kaszewska z I d
średnia ocen 5,00
wzorowe zachowanie
Stypendium naukowe
Piotr Stalko z III c
średnia ocen 4,79
wzorowe zachowanie
Kaszewska Oktawia z I d
średnia ocen 4,71
wzorowe zachowanie
PORAŻKI GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
POD WZGLĘDEM NAUKI
POD WZGLĘDEM NAUKI
W I semestrze aż
9 klas nie osiągnęło
średniej powyżej 3,0
Najniższa średnia pod
względem nauki
wyniosła 2,52
Najwyższe średnie klas
w I semestrze:
Klasa I d - 3,37
Klasa III c - 3,20
Klasa I c - 3,17
PORAŻKI GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
POD WZGLĘDEM UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH
DODATKOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH
Jednym z powodów, tak dużej ilości
ocen niedostatecznych jest na pewno
niska frekwencja na zajęciach
wyrównawczych i dodatkowych dla
uczniów potrzebujących pomocy w nauce.
SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
DZIĘKI UCZESTNICTWU W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
Dzięki zajęciom dodatkom oraz kół
zainteresowań wielu uczniów
osiągnęło sukces.
III miejsce w finale Mistrzostw
Województwa w Piłce Nożnej
Dziewcząt w Turnieju Orlika o
Puchar Donalda Tuska
Reprezentacja:
Kaszewska Paulina, Kaszewska Oktawia, Majszak
Izabela, Kacprzak Natalia, Kowalska Dominika,
Sobolewska Amanda, Gawin Kornelia
Najczęstsze wyjaśnienia absencji
na tych zajęciach, to:
„nie chciało mi się”,
„zajęcia były rano albo za późno”,
„wolałem spędzić czas w towarzystwie kolegów”
Awans Elizabeth Senger do Finału
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Niemieckiego.
Awans drużyny dziewcząt i chłopców do
zawodów rangi regionalnej w unihokeja.
Awans drużyny dziewcząt do zawodów rangi
regionalnej w piłkę nożną.
PORAŻKI GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
POD WZGLĘDEM FREKWENCJI
POD WZGLĘDEM FREKWENCJI
Powodem niskiej frekwencji
w I semestrze były:
 Całodzienne i pojedyncze
ucieczki z lekcji – największa
liczba ucieczek występuje w
klasach I i II.
 Spóźnienia na zajęcia
lekcyjne .
Uczniowie ze 100%
frekwencją
w I semestrze:
Kostrzewiński Błażej z I b,
Lipińska Oliwia z II a,
Skura Bartłomiej z II b,
Surmacz Bartosz z III a,
Brzózan Kinga z III d
PORAŻKI GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
POD WZGLĘDEM ZACHOWANIA
POD WZGLĘDEM ZACHOWANIA
15 uczniów w I semestrze uzyskało
naganne zachowanie.
Kilku uczniów, spośród wyżej wymienionych
osiągnęło zatrważająco niską punktację:
95 uczniów osiągnęło
wzorowe zachowanie
Najwyższą punktację z zachowania
-524 punkty, -334 punkty, -213 punktów. dzięki swojej postawie i ciężkiej pracy na
rzecz szkoły i środowiska uzyskali
Należy głośno mówić o niewłaściwym
uczniowie:
zachowaniu uczniów, które ma wpływ na
niską ocenę zachowania.
Nikola Świderska z III b
Zachowanie to przejawia się poprzez:
 niewłaściwe często aroganckie zachowanie
podczas uroczystości szkolnych,
 uczniowie nie przestrzegają i nie respektują
prawa szkolnego:
nieposłuszeństwo, lenistwo, wulgarność,
arogancja, kłamstwo,
niszczenie mienia szkolnego,
agresywność, wagary, ucieczki i spóźnienia,
palenie papierosów na terenie szkoły,
konflikty uczniowskie,
zakłócanie przebiegu lekcji .
+1741 punktów
Kacprzak Natalia z I d
+1691 punktów
Iwańska Ewelina z III c
+1681 punktów
Najwięcej, bo aż 15 wzorowych
zachowań było w klasie III a.
PORAŻKI GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
POD WZGLĘDEM ZACHOWANIA
NA IMPREZACH SZKOLNYCH
POD WZGLĘDEM ZACHOWANIA
NA IMPREZACH SZKOLNYCH
Odwołanie dwóch imprez:
Dyskoteki Andrzejkowej,
Jasełek
za niewłaściwe i karygodne
zachowanie uczniów
naszej szkoły
podczas apelu z okazji
Ślubowania Klas Pierwszych
oraz Święta Odzyskania
Niepodległości.
Jakość, zaangażowanie
i wkład pracy grupy
przygotowującej imprezę
jest godna pochwały
i naśladowania.
Na wyróżnienie zasługują osoby
wspomagające każde
przedsięwzięcie, ponieważ są
one na wysokim poziomie.
Warto by wspomnieć o wsparciu
rodziców oraz zaangażowaniu, aby
każde przedsięwzięcie zakończyło
się sukcesem.
PORAŻKI GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
W MALECHOWIE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
SAMORZĄD UCZNIOWSKIOD
Zmiana dwóch przedstawicieli
Rady Samorządu Uczniowskiego:
Rzecznika Praw Ucznia –
Patrycję Musiała,
obecnie funkcję pełni Elizabeth Senger
Przewodniczącego Sekcji
Rozrywkowej –
Konrada Roszczyka,
obecnie funkcję pełni Weronika Urbańska.
Powodem powyższych decyzji jest
niedopełnianie obowiązków przez
uczniów oraz ocena
z zachowania.
Działalność opiekunów,
przewodniczących i członków
sekcji na rzecz społeczności
Uczniowskiej przejawiająca
się w organizowaniu
różnych przedsięwzięć,
o których opowiedzieli
przewodniczący
poszczególnych sekcji.
Mamy nadzieję, że nasze słowa nikogo
nie obraziły.
Moi drodzy, taka jest nasza szkolna
rzeczywistość.
Tak, jak się zachowujemy, tak jak odnosimy się
do koleżanek i kolegów, tak nas odbierają inni.
Z kolei wyniki w nauce tworzą obraz nas –
uczniów w oczach rodziców i nauczycieli.
Może warto się zatrzymać,
coś zmienić, poprawić.