Karta produktu - EXpert B - Pro

Transkrypt

Karta produktu - EXpert B - Pro
Karta produktu
PRO-SERVICE
Detektor Gazów Palnych
EXpert B
Spółka z o.o.
31-826 Kraków
ul. Os. Złotej Jesieni 4
tel/fax (12) 425-90-90
(wersja : EXpert B/PP/D)
Nr:
Wydanie:
1A
Strona: 1
Stron: 2
Detektory Gazów Palnych "EXpert B" przeznaczone są do
stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji gazów
oraz par cieczy palnych , poza strefami zagrożonymi wybuchem.
Wykrywanymi gazami mogą być: metan, LPG, wodór, amoniak,
opary benzyny, opary styrenu i ksylenu, opary alkoholi itp.
Obszary zastosowań : kotłownie, hale produkcyjne, garaże, stacje
kontroli pojazdów, chłodnie, oczyszczalnie ścieków, laboratoria itp.
Pomiar stężenia gazu jest wykonywany w oparciu o czujniki
półprzewodnikowe.
Detektor „EXpert B” może współpracować z różnymi centralkami
alarmowymi o wejściach detekcyjnych A1/A2 typu OC-NC / OC-NO
(np. miniSTER2, EXter4z, uniSTER8z ), systemami sterowania
wentylacją i sterownikami przemysłowymi.
Wersje :
- EXpert B /PP/D
– detektor z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia alarmowe A1/A2 typu OC-NC lub OC-NO
Parametry techniczne :
Praca w strefie wybuchowej
nie
Zasilanie / maks. pobór prądu
12V (10…15V) / 80... 250mA (zależnie od zastosowanego sensora)
Rodzaj sensora
półprzewodnikowe
Czas życia sensora
więcej niż 5 lat
Selektywność
nie selektywne
Wykrywane gazy *
metan , LPG, amoniak, wodór, propan, benzen, heksan, tlenek etylenu, opary benzyn i alkoholi,
opary rozpuszczalników (np. styrenu, ksylenu, toluenu)
Rodzaj pomiaru
ciągły, dyfuzyjny
Czas odpowiedzi T90
<60sek.
Zakresy pomiarowe
Zależne od rodzaju wykrywanego gazu, zastosowanego sensora. Typowo :
- metan, LPG, propan
- 0...50 %DGW
- opary paliw, alkoholi, rozpuszczalników - 0...50 %DGW
- wodór
- 2% V/V
- amoniak
- 0...50 %DGW
Progi alarmowe (A1 / A2)
Zależne od rodzaju wykrywanego gazu, zastosowanego sensora. Typowo :
- metan, LPG, propan
- 20 /40 %DGW ( możliwe inne z zakresu 10…50%DGW)
- opary paliw, alkoholi, rozpuszczalników -20 /40 %DGW (możliwe inne z zakresu10…50%DGW)
- wodór
- 0,5 /1 % V/V ( możliwe inne z zakresu 0,25...2% V/V )
- amoniak
- 0,5/ 1 % V/V ( możliwe inne z zakresu 0,25...1,5% V/V)
Rodzaje wyjść
-detekcyjne napięciowe A1/A2 typu :OC-NC lub OC-NO
Podłączenie
wpust kablowy PG11
Klimatyczne warunki pracy
temperatura : - 20 do + 50 C, wilgotność : do 95 %, bez kondensacji pary
Obudowa
materiał - PS, stopień ochrony- IP33, mocowanie dwupunktowe.
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
122mm x 82mm x 56mm (z dławicą i komorą pomiarową)
Waga
160g
o
(*) – inne gazy – informacja w Dziale Handlowym firmy Pro-Service sp. z o.o
Karta produktu
PRO-SERVICE
Nr:
Detektor Gazów Palnych
EXpert B
Spółka z o.o.
31-826 Kraków
ul. Os. Złotej Jesieni 4
tel/fax (12) 425-90-90
(wersja : EXpert B/PP/D)
Dławica kablowa
Widok
Wkręty mocujące
dekiel
Komora pomiarowa
Listwa zaciskowa
KONFIG
+
Off 6 5 4 3 2 1
- A1A2 S
On
Wyjścia
+
A1
R1
Al1
12V
1,2k
T1
R2
A2
1,2k
Al2
T2
Wyjścia detekcyjne A1/A2 (typ OC-NC lub OC-NO)
Wydanie:
1A
Strona: 2
Stron: 2

Podobne dokumenty