Warsztaty zarządzania projektem Warsztaty

Transkrypt

Warsztaty zarządzania projektem Warsztaty
Warsztaty zarządzania projektem
Warsztaty zarządzania projektem są kolejnym etapem realizacji projektu „Spotkania z innym?
– OK!”. Mają na celu wyposażyć uczniów w podstawową wiedzę dotyczącą realizacji działań
projektowych. Dlatego też od początku lutego 2015r. odbywały się warsztaty z zarządzania
projektem, w których wzięło udział 60 gimnazjalistów oraz 8 nauczycieli. Warsztaty miały za
zadanie wesprzeć gimnazjalistów i ich nauczycieli w realizacji własnego projektu edukacyjnego.
Tematyka warsztatów dotyczyła przede wszystkim zasad zarządzania projektem, jego promocji,
sprawozdawczości, ewaluacji. Zamierzeniem prowadzących warsztaty jest także uczenie młodych
ludzi kluczowych dzisiaj umiejętności jakimi są praca metodą projektową oraz skuteczne działanie
w zespole.
Lider projektu:
Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk”
ul. 3-go Maja 3
23-400 Biłgoraj
Partner projektu:
Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego
ul. Nadstawna 62A
23-400 Biłgoraj

Podobne dokumenty