HAF2 - Amitech

Transkrypt

HAF2 - Amitech
PÓŁAUTOMATYCZNA FREZARKA DO
PRZYGOTOWANIA PRÓBEK METALI
NIEŻELAZNYCH - MODEL HAF/2
OPTYMALNE PRZYGOTOWANIE PRÓBEK METALI NIEŻELAZNYCH
DO ANALIZY TECHNIKĄ SPEKTROMETRII
Optymalne dopasowanie do
materiału próbki
Przygotowanie próbek do
precyzyjnej analizy
Frezarka HAF/2 przygotowuje
próbki metali nieżelaznych
najróżniejszych form do analizy
techniką spektrometrii. Po
manualnym zamocowaniu próbki
w uchwycie mocującym i
zamknięciu pokrywy proces
frezowania uruchomiony zostaje
poprzez naciśnięcie
przycisku start. Dzięki uprzednio
ustawionym parametrom procesu
frezowania takim jak głębokość
frezowania, prędkość posuwu i
prędkość obrotowa wrzeciona
uzyskuje się wysoki stopień
powtarzalności przygotowania
powierzchni próbki.
Precyzyjne frezowanie
próbek o różnej formie
Różne uchwyty mocujące, w
które może być wyposażone
urządzenie,
umożliwiają dopasowanie
uchwytu do kształtu próbki.
Trzy różne prędkości obrotowe
wrzeciona oraz regulowana w
sposób stopniowy prędkość
posuwu umożliwia uzyskanie
optymalnej, z punktu widzenia
planowanej analizy, powierzchni
próbki.
Bezpieczeństwo i czystość
pracy
Frezarka jest urządzeniem w
pełni zamkniętym, pracującym
przy ograniczonym (niskim)
poziomie hałasu. Wykonanie
urządzenia jest zgodne z
obowiązującymi przepisami
UVV i VDE
DANE TECHNICZNE
Wymiary, L x B x H
( długość x szerokość x wysokość)
maszyna : 720 x 700 x 1190 mm
Waga :
Maszyna : 350 kg
Zasilanie i zużycie energii
elektrycznej :
Napięcie : 400 V, 50 Hz, 3 fazy
Pobór mocy: 2 kVA
Liczba obrotów wrzeciona :
2.755 U/min, 3.330 U/min,
4.785 U/min.
Ciśnienie i zużycie powietrza:
Cisnienie: min. 5 bar, max. 10 bar
Zużycie: ok. 100 dm3/N na Próbę
Szafka sterowania elektrycznego
(zintegrowana z obudową) :
Sterowanie elektryczne.
Napięcie sterujące: 24 V DC
Sposób zabezpieczenia : IP 44
Klasa izolacji: B
Zbiornik środka chłodzącego
umieszczono, ze względu na
oszczędność miejsca, w
obudowie maszyny. Pojemnik na
wióry, w celu opróżnienia,
Parametry obróbki:
wyjmowany jest manualnie w
Czas obróbki : ok. 45 sek.
sposób łatwy i wygodny.
Parametry próbek :
Materiał : metale nieżelazne
Przekrój
próbki : max. 70 mm
Produkty firmy HERZOG, w tym
oczywiście frezarka HAF/2,
Opcja :
skonstruowane zostały w celu
przygotowania próbek do badań Odciąg mgły rozpylanego środka
____________________________
techniką analizy
Zastrzegamy sobie możliwość
spektrometrycznej.
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych
Wysoki poziom techniczny
urządzeń HERZOGA oraz
niewielkie gabaryty czynią je
bardzo przydatnymi do pracy w
warunkach laboratoryjnych