ISP-Audyt - ISP Modzelewski

Transkrypt

ISP-Audyt - ISP Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy
Audyt
Badanie Sprawozdań Finansowych
ISP-Audyt wyróżnia na rynku:
1.ponad dekada doświadczenia
2.ukształtowana corocznymi wynikami czołowa pozycja wśród firm
audytorskich
3.jeden z najlepszych i najwartościowszych:
–szeroki zakres usług poświadczających
–pakiet usług dodatkowych w cenie badania sprawozdania
finansowego
4.wysoka skuteczność doradztwa finansowego i podatkowego przez cały
okres trwania umowy
www.isp-audyt.pl
Badanie Sprawozdań Finansowych
Jerzy Lewandowski
Wiceprezes Zarządu
tel. (22) 517 30 70
tel. kom. 509 878 499
[email protected]
Relacje Biznesowe
Beata Pytkowska
Członek Zarządu
tel. (22) 517 30 70
tel. kom. 504 403 042
[email protected]
Adam Nerkowski
Dyrektor Zarządzający
tel. (22) 517 30 70
tel. kom. 501 603 907
[email protected]
Instytut Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy – Audyt
www.isp-audyt.pl
Doradztwo podatkowe
Postępowania
podatkowe
Stałe
nadzory
doradcze
Specjalistyczne
instrukcje
podatkowe
Audyty
podatkowe
Ekspertyzy
sądowe
Opinie prawne
i prawno‑podatkowe
Ceny
transferowe
Pomoc
publiczna
Działalność
ekspercka
/ procesy
legislacyjne
Doradztwo
podatkowe
(konsultacje
ustne i pisemne)
Doradztwo Podatkowe
Relacje Biznesowe
Renata Janiec-Modzelewska
Prezes Zarządu
tel. (22) 517 30 70
tel. kom. 601 225 855
[email protected]
Adam Nerkowski
Dyrektor Zarządzający
tel. (22) 517 30 70
tel. kom. 501 603 907
[email protected]