KPP W GOLUBIU-DOBRZYNIU POKAZ BRONI W GOLUBSKO

Transkrypt

KPP W GOLUBIU-DOBRZYNIU POKAZ BRONI W GOLUBSKO
KPP W GOLUBIU-DOBRZYNIU
Źródło:
http://www.golub-dobrzyn.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb8/informacje/wiadomosci/64262,Pokaz-broni-w-golubsko-dobr
zynskiej-jednostce-policji.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 17:16
POKAZ BRONI W GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEJ JEDNOSTCE
POLICJI
Wczoraj policjanci z Golubia-Dobrzynia przeprowadzili z uczniami klasy mundurowej zajęcia, podczas
których zapoznali ich z bronią używaną przez policję i zasadami jej użycia. Młodzież z uwagą i
zainteresowaniem wysłuchała informacji od specjalistów wyszkolenia strzeleckiego.
Wczoraj (14.04.16) w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu specjaliści wyszkolenia strzeleckiego
przeprowadzili spotkanie z uczniami klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Prowadzący rozpoczęli od
omówienia sposobów posługiwania się bronią, następnie omówili zasady celnego strzelania, odpowiedzialność podczas
posiadania broni, ale i aspekty udzielania pomocy po jej użyciu. W trakcie zajęć, oprócz informacji teoretycznych na temat
broni i amunicji, młodzież mogła obejrzeć pistolety jakich używa policja. Uczestniczący w zajęciach uczniowie z uwagą i
zainteresowaniem wysłuchali informacji od specjalistów wyszkolenia strzeleckiego golubsko-dobrzyńskiej policji.
Autor: mł. asp. Justyna Skrobiszewska
Publikacja: mł. asp. Justyna Skrobiszewska
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij