szkoła policji w słupsku instruktorzy strzelań tylko ze słupska

Transkrypt

szkoła policji w słupsku instruktorzy strzelań tylko ze słupska
SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU
Źródło: http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/aktualnosci/70577,Instruktorzy-strzelan-tylko-ze-Slupska.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 20:30
INSTRUKTORZY STRZELAŃ TYLKO ZE SŁUPSKA
Różnorodne specjalistyczne szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe
policjantów prowadzi Szkoła Policji w Słupsku. Oprócz zasadniczej oferty szkolenia, którą jest kurs
podstawowy, nasza Szkoła, jako jedyna w Polsce prowadzi Kurs Instruktorów Strzelań Policyjnych.
Policjanci uczestniczący w kursie instruktorów wyszkolenia strzeleckiego reprezentują jednostki z różnych stron kraju.
Ciekawostką jest fakt, że wśród uczestników tego szkolenia, nie ma żadnej pani. Aby przystąpić do szkolenia każdy uczestnik
musiał zdać egzamin wstępny. Wynik pozytywny umożliwiał rozpoczęcie nauki. Przez egzaminacyjne sito nie przebrnęło kilku
funkcjonariuszy, wynik pozytywny dopuszczający do szkolenia uzyskało 15 policjantów.
W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia w Słupsku instruktorzy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat
prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego. Zajęcia takie, w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego,
prowadzone są we wszystkich jednostkach Policji. Ćwiczenia, w odpowiednio przygotowanych obiektach, prowadzą
doświadczeni wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego. Nowoczesne obiekty strzelnicy umożliwiają przeprowadzenie
wszystkich strzelań programowych.
Na zakończenie kursanci przystąpią do egzaminu; jest on przeprowadzany dwuetapowo. Składa
się z dwóch części: egzaminu wiedzy i egzaminu umiejętności instruktorskich. Egzamin praktyczny polega na zaplanowaniu,
zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia strzeleckiego z określonego zagadnienia dla grupy policjantów. Absolwenci
kursu już wkrótce prowadzić będą samodzielnie zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach terenowych.
Zajęcia na kursie potrwają do 22 listopada; prowadzą je wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego. Jest to czwarta
edycja szkolenia w tym roku, do końca grudnia odbędą się jeszcze dwie.
(7.11.2012)
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty