PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Księga Jakości jest własnością

Transkrypt

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Księga Jakości jest własnością
Załącznik
do zarządzenia nr 24/XV R/2015
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Księga Jakości jest własnością Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, udostępnianie
odbywa się za pośrednictwem Koordynatora Uczelnianego do Spraw Zarządzania Jakością w
Laboratoriach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Pani Katarzyny KościelskiejKasprzak (Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu).

Podobne dokumenty