wdc_-flier

Transkrypt

wdc_-flier
Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem
Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów i Fundacja
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
zapraszają na coroczne spotkanie cytologiczne.
Spotkanie odbędzie się w dniach 21.10 – 22.10.2016
jak zwykle w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu ul. św Idziego 2.
Swój przyjazd potwierdzili zaprzyjaźnieni z nami:
prof. Jerzy Klijanienko z Instytutu Curie w Paryżu oraz
prof. Henryk Domański z Lund.
Przywidujemy też warsztaty z zakresu cytodiagnostyki szyjki macicy. Mikroskopy i preparaty
dostępne będą od godz południowych 21.10.2016.
PROGRAM
21.10.2016 – tematyka ogólna dotycząca głównie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.
22.10.2016 – tematyka wykładów poświęcona głównie technice LBC i dedykowana naszym
cytodiagnostom.
Ceny jak w roku ubiegłym - 300 PLN za 2 dni, 100 PLN za jeden dzień - sobota.
Przelewu prosimy dokonywać na konto:
Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul.Mikulicza-Radeckiego 5 ,
50-345 Wrocław , tel. 71 784 11 84(85), fax. 71 784 00 49
BZ WB K 4O.WROCŁAW nr 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423
z dopiskiem: Wrocławskie Dni Cytologiczne
Po dokonaniu wpłaty bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia z danymi do faktury
na adres fundacji email: [email protected]
NIP: 898-00-26-419 , KRS 0000051251
Komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący
dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz
dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz
Katarzyna Rygas – sekretarz tel. +71 734 39 60
mgr Teresa Szkudlarek
dr n. med. Elżbieta Leśkow
mgr Marta Wesoła

Podobne dokumenty