Witamy! - Nacionalni park Krka

Transkrypt

Witamy! - Nacionalni park Krka
VISOVAC
WODOSPAD ROŠKI SLAP
P
Recepcja
Rejs
stakiem
Ścieżka
(1370 m)
Restauracja
Parking
Kąpielisko
Młyn wodny
Ścieżka dla
pieszych
MONASTER KRKA / WODOSPAD MANOJLOVAČKI SLAP
ZBIÓR ARCHEOLOGICZNY BURNUM
MONASTER KRKA
WODOSPAD MANOJLOVAČKI SLAP
WODOSPAD MANOJLOVAČKI SLAP
Trzy i pół kilometry na wschód od Kistanje, w zatoce na samej rzece Krce, znajduje się ośrodek życia
duchowego prawosławnych – monaster Krka. Został
wzniesiony na fundamentach starego klasztoru eremitów, a w źródłach pisanych wzmianka o nim pojawia
się pierwszy raz w roku 1402.
Obok niego znajduje się tu cerkiew zbudowana w
stylu bizantyjskim. Pod monastrem znajdują się słabo
znane grobowce. Rzeka Krka, od której wywodzi się
nazwa monasteru, w tym odcinku swego biegu obfituje w florę i faunę, która rozkwitła się ze względu na obfitość wody, dającej życie, oraz ze względu na spokój,
panujący tam z powodu nieobecności człowieka. Monaster Krka można zwiedzać statkiem od wodospadu
Roški slap, skąd od kwietnia do października organizowane są wycieczki, w czasie trwania 2,5 godziny,
lub szosą (zobacz mapę).
Tylko kilka setek metrów oddalony od lokalizacji archeologicznej Burnum, znajdującej się przy drodze
Knin – Kistanje, znajduje się trzeci wodospad – Manojlovački slap, najwyższy, według niektórych nawet
najpiękniejszy wodospad na rzece Krce. Składa
się z szeregu barier osadów wapiennych, łącznej
wysokości 59,6 m. Wysokość najwyższej bariery
wynosi 32,2 m. Przełom wokół wodospadu jest zarośnięty bogatą roślinnością subśródziemnomorską,
jednak wzdłuż biegu rzeki znajdują się małe pola i
pastwiska. W okresie wysokich stanów wód, wodospad bardzo głośnie spada w głąb, owinięty woalką z kropelek w kolorach tęczy. W ciepłym okresie
roku wodospad jest bez wody, ponieważ woda jest
potrzebna do funkcjonowania jeziora akumulacyjnego w pobliskiej elektrowni wodnej Miljacka. W roku
2011 odnowiona została i otwarta dla zwiedzających
ścieżka z punktem widokowym. Przy tej okazji odkryto również płytę pamiątkową wzniesioną na cześć
cesarza austriackiego Frańciszka Józefa I,który to
właśnie stąd, w towarzystwie swojej małżonki Elżbiety, podziwiał urok wodospadu Manojlovački slap.
www.npkrka.hr
MONASTER
KRKA
SKRADIN
P
P
DRNIŠ
Wydawca: Instytucja Publiczna “Park Narodowy Krka” • Dla wydawcy: Željko Bulat • Koncept: Ivona Cvitan, Silvija Čaleta
Zdjęcia: Archiwum Instytucji Publicznej “PN Krka” • Oprawa graficzna: www.digitalfilm.hr • Opracowanie graficzne: iDesign, Šibenik • 2012
Instytucja Publiczna “Park Narodowy Krka”
Trg Ivana Pavla II. br. 5
22000 Šibenik, Hrvatska
tel: +385 22 201 777
fax: +385 22 336 836
[email protected]
www.npkrka.hr
Centrum Informacji Turystycznej w Skradinie
tel: +385 22 771 688
fax: +385 22 771 689
Wyspę Visovac zalicza się do najważniejszych wartości przyrodniczych i kulturowych Republiki Chorwacji. Na tej wyspie od roku 1445 znajduje się klasztor frańciszkański pod wezwaniem Matki Boskiej
Łaskawej i kościół Matki Boskiej Visovackiej, które
to z przepięknym krajobrazem Jeziora Visovackiego tworzą wyjątkową wspólną całość. W burzliwej
historii, Visovac był wyspą pokoju i modlitwy i nią
pozostał, natomiast klasztor frańciszkański stał się
twierdzą duchowości i wiary. W klasztorze znajduje
się ważny zbiór archeologiczny, zbiór historycznych
szat liturgicznych i naaczyń oraz bogata biblioteka z
dużą ilością rękopisów historycznych, cennych ksiąg
i inkunabułów.
Ze względu na wielowiekowe czczenie świętych, Visovac jest nazywany wyspą Matki Boskiej.
Visovac od zawsze przyciągał pielgrzymów, którzy
nawet dziś w sposób zorganizowany pielgrzymują,
korzystając z statków wycieczkowych PN “Krka”,
żeby dotrzeć do wyspy.
Wizyta wyspie Visovac obejmuje zwiedzanie wyspy,
klasztoru frańciszkańskiego, kościoła i muzeum i
trwa pół godziny.
Wodospad Roški slap znajduje się 36 km w dół od źródła rzeki Krki. Jego nazwa wywodzi się z nazwy twierdzy Rog (Róg), która kiedyś znajdowała się na prawym
brzegu Krki, na południowy wschód od wsi Rupe. Początek bariery tworzony jest z szeregu małych kaskad
(wśród ludu, nazywane są Ogrlicami, tzn. Naszyjnikami), a za kaskadami są liczne zatoczki i wysepki.
Przełom w tym odcinku rzeki rozszerza się w formie
lejka, gdzie Krka z wysokości 15 m spada do Jeziora Visovackiego. Z form krasowych przy wodospadzie
Roški slap znajdujemy jaskinie, formy naciekowe na
kształt brody, progi, bariery i stożki. Stożki u podnóża
głównej kaskady stanowią główną formację unikatową
wodospadu Roški slap. Wzdłuż wodospadów przebiega droga, która łączyła oba brzegi już w czasach
rzymskich. W największej części obszaru wodospadu
Roški slap przyroda jest nietknięta i dlatego przyciąga
niezliczone rzesze prawdziwych jej miłośników. Na lewym brzegu przy wodospadzie znajduje się kilka atrakcyjnych młynów wodnych, z których niektóre pracują
do chwili obecnej i należą do drogocennych zabytków
etnograficznych Dalmacji i całej Chorwacji. Wodospad
Roški slap można zwiedzać jadąc szosami z kierunku
Drniša, Knina i Skradina lub organizowanymi rejsami
statkami należącymi do PN “Krka” z kierunku wodospadu Skradinski buk. Rejs trwa 3 godziny i 30 minut,
do czego już wliczono zatrymywanie się na Visovacu
i półgodzinny objazd wysepki. W ofercie turystycznej
przy wodospadzie Roški slap w okresie od kwietnia
do października, poza zwiedzaniem młynów wodnych,
urządzeń do mycia tkanin i ubrań (tzw. stupa) i krosna
tkackiego, jest możliwość korzystania z różnego rodzaju ofert obiektów gastronomicznych, spaceru ścieżką
obok Ogrlic (Naszyjników) oraz zorganizowanego
transportu statkiem do monasteru Krka i pozostałości
twierdz Trošenj i Nečven, w czasie trwania 2 godziny i
30 minut. Bilety wstępu do PN “Krka”, jak również bilety
na rejs statkiem do monasteru Krka zwiedzający dostaną przy wejściu do Parku (przy recepcji) PN “Krka”
– wodospad Roški slap.
ZBIÓR ARCHEOLOGICZNY BURNUM
Na łonie Zagory Dalmatyńskiej, wśród kamienia i
krasu, zarośnięta makią, ukrywa się perłą starożytnej historii, rzymski obóz wojskowy Burnum. Wzniesiony został na przełomie starej i nowej ery, w ważnym mijescu strategicznym, z którego kontrolowano
przeprawę przez rzekę Krkę. Stacjonował w nim ze
swoim taborem XI legion rzymski Claudiae Piae Fidelis, a następnie IV legion Flaviae Felix. W obozie
były również usytuowane legiony pomocne (kohorty), dla potrzeb których wzniesiono mały obóz w
części wschodniej. Zwiedzający mogą zobaczyć łuki
budynku komandowego w obozie, jedyny amfiteatr
wojskowy znajdujący się na terenie Chorwacji i kilka murów wojskowego poligonu do ćwiczeń. Wykopy archeologiczne z tej lokalizacji (broń, narzędzia,
przedmioty użytku codziennego) wystawiono w nowym Muzeum Burnum, otwartym w 2010 roku. Obóz
i zbiór archeologiczny otwarte są dla zwiedzających
od kwietnia do października lub według umówienia.
Do Burnum można dojechać wyłącznie szosą.
Szybenik
·
DALMACJA
·
Chorwacja
GRATIS
Witamy!
PARK NARODOWY KRKA
INFORMACJE TURYSTYCZNE
PARK NARODOWY KRKA
Recepcja
Ścieżka dla pieszych
Twierdza (pozostałości)
Granicy PN “Krka”
Kościół
1
A1
Zbiór archeologiczny
3
2
Szybenik - Burnum
Oferta turistyczna
Szybenik - Burnum
Rejsy statkiem
Szybenik - Visovac - wodospad Roški slap
Rejs statkiem
Szybenik - wodospad Skradinski buk
KNIN
Miljacka
Rošnjak
PULJANI
OKLAJ
Bogočin
3
RAZVOĐE
Kamičak
Visovac
DUBRAVICE
ŠIRITOVCI
DRNIŠ
Stinice
DRINOVCI
Remetić
A1
1
Ključica
SKRADIN
Skradinski
buk
BILICE
LOZOVAC
TROMILJA
ŠIBENIK
skradin
Knin
Visovac
Roški
slap
Monaster
Krka
Burnum
Puljani
visovac
Autostrada, Autostrada,
wyjazd
wyjazd
Lozovac
Šibenik
Skradin
Drniš
24
15
18
28
21
19
25
33
31
Knin
-
29
42
26
18
22
49
57
54
Lozovac
54
19
30
30
37
41
6
13
-
Skradin
57
10
17
36
39
43
14
4
9
Šibenik
66
31
42
42
49
53
-
25
12
WODOSPAD SKRADINSKI BUK
RUPE
Uzdah
kula
do monasteru Krka i pozostałości twierdz Trošenj i Nečven, czas trwania 2 godziny i 30 minut.
WC
Park Narodowy “Krka” zwiedzający mogą zwiedzać przez cały rok, przy czym istnieje możliwość jego
zwiedzania drogą wodną, szosą lub ścieżkami dla pieszych.
Roški
slap
2
3
Odległości
(km)
LAŠKOVICA
ki, w których rzeka tworzy jeziora, jak również bagna,
zamieszkiwane są przez licznych płazów, makia i glebi
kamieniste przez gadów, natomiast w rzece żyją liczne
endemiczne gatunki ryb. Krka odgrywa wyjątkowo ważną rolę w wiosennych i jesiennych wędrówkach ptaków.
Ze względu na liczność gatunków, jest jednym z najważniejszych obszarów Europy pod względem ornitologicznym.
Obszar wzdłuż rzeki Krki obfity jest w pomniki kulturalne
i historiczne, ślady twórczości człowieka od prehistorii
aż po dzisiejsze czasy. Znajdują się tam pozostałości
wodociągu rzymskiej Scardony, pozostałości rzymskiego obozu wojskowego Burnum oraz pozostałości średniowiecznych twierdz chorwackich z 14. wieku: Trošenja, Nečvena, Bogočina i Ključicy, która, ze względu
na swoje wymiary i zachowanie, stanowi jeden z najbardziej znaczących obiektów fortyfikacyjnych w Chorwacji.
Wśród obiektów sakralnych, najcenniejszymi budynkami są frańciszkański kościół Matki Boskiej Visovackiej
oraz klasztor pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej,
znajdujący się na wysepce Visovac, jak również monaster Krka (św. Archanioła). Liczne młyny wodne i słupy
istniejące na tamtych terenach, stanowią pomniki budownictwa wiejskiego.
do wodospadu Roški slap, czas trwania 3 godziny i 30 minut, wraz z odwiedzaniem wyspy Visovac
(zatrzymywanie się przez pół godziny),
Z oferty gastronomicznej Parku można skorzystać w restauracjach i kawiarniach.
Nečven
KISTANJE
Obszar o powierzchni 109 km2 obejmujący tereny ciągnące wzdłuż rzeki Krki oraz jej bieg zalicza się do Parku Narodowego “Krka” od roku 1985. Przez fakt wyboru
tego obszaru do kategorii parków narodowych potwierdzono wyjątkowe piękno krasowej rzeki Krki, osobliwość
jej fenomenów przyrodniczych oraz pomników kulturalnych i historycznych. Rzeka Krka ze swoimi siedmioma
wodospadami z barierami osadów wapiennych stanowi
przyrodniczy fenomen krasowy. PN “Krka” znajduje się
na terenie Województwa Szybeńsko-Kninskiego obejmując bieg rzeki Krki (dwa kilometry w dół od Knina do
Skradina) oraz dolny bieg rzeki Čikoli.
Osady wapienne, podstawowy fenomen PN “Krka”, są
częstym zjawiskim pojawiającym się wzdłuż tokach powierzchniowych rzek krasu dynarskiego, jednak rzadko
na nich powstają takie wodospady jakie istnieją na rzece Krce. Osady wapienne, powstały poprzez wydzielanie się z wody oraz gromadzenie się na stosownym
gruncie (mechy, porosty wodne i tp.) kształtują różne
formy geomorfologiczne.
Ze względu na jej wyjątkowe położenie oraz różne rodzaje siedlisk, obzszar rzeki Krki cechuje wyjątkowo
bogata flora i fauna. Na terenie Parku stwierdzono istnienie 860 gatunków i podgatunków roślinnych: odcin-
2
Oprócz tego, zwiedzający mogą wynająć statek na rejs przy obecności osoby zatrudnionej w Parku.
Trošenj
BRIBIR
do klasztoru frańciszkańskiego na wysepce Visovac, czas trwania 2 godziny (zatrzymywanie się na
wyspie Visovac przez pół godziny),
WODOSPAD SKRADINSKI BUK
Na w/w wycieczkach istnieje możliwość skorzystania z usług przewodnika profesjonalnego,
jednak to należy poprzednio uzgodnić.
Manojlovac
Bilušića
Burnum
Brljan buk
Manastir
“Krka”
1
Szybenik - Visovac - wodospad Roški slap - Burnum
Autostrada
WODOSPAD SKRADINSKI BUK
GPS
Lozovac
Remetić
Stinica
Roški slap
Roški-Miljevci
Kistanje
Burnum
Puljane
Skradin 4850689
4857785
4858051
4862908
4862666
4869478
4875219
4873599
4853010
N
N
N
N
N
N
N
N
N
5578272 E
5578137 E
5579087 E
5578655 E
5578886 E
5579127 E
5581755 E
5582682 E
5574711 E
Skradinski buk, ten najdłuższy i najczęściej odwiedzany wodospad rzeki Krki, jest jednym z najbardziej
znanych chorwackich atrakcji przyrody. Wodospad
jest tworzony z barier osadów wapiennych, wysp i
jezior. Można je zwiedzać przez cały rok dzięki sieci
ścieżek i mostów, umożliwiających wygodny i bezpieczny spacer. Do lokalizacji Skradinski buk, można
wejść przy wejściu Lozovac, gdzie zapewniono bezpłatne miejsce parkingowe, a w okresie od kwietnia
do października PN “Krka” indywidualnym gościom
zapewnia bezpłatny transport autobusami od wejścia aż do Skradinskiego buku. Drugie wejście do
PN znajduje się w Skradinie, skąd, w organizacji PN
Krka, w okresie od kwietnia do listopada, zwiedzający
mogą korzystać z rejsu statkiem według określonego
rozkładu jazdy. Rejs statkiem oraz jazdę autobusem
dla gości indywidualnych już zostały wliczone w cenę
biletu. Miłośnicy przyrody i spacerowania mogą dotrzeć do Skradinskiego buku za prawie dziesięć minut
bądź ścieżką dla pieszych o długości 800 m bądź z
kierunku Skradina ścieżką o długości 3 km, stanowiąca jednocześnie drogę rowerową.
W Centrum Informacji Turystycznej w Skradinie,
można zwiedzić naszą salę multimedialną, gdzie
zapoznacie się Państwo z PN “Krka” oraz zażyczycie zobaczyć również inne treści poza wodospadem
Skradinski buk.
ETNO-PREZENTACIJA
Młyny wodne w Parku Narodowym należą do przedprzemysłowych urządzeń wodnych na rzece Krce.
Jako symbol mocy ekonomicznej, często były powodem sporów. Zachowane młyny pochodzą z 19.
wieku. Dziś posiadają dużą wartość kulturową i historiczną jako pomniki architektury wiejskiej oraz
historii gospodarczej, jak również, ze względu na
ich pierwotne przeznaczenie i nazwę ludową, jako
pomniki etnograficzne.
W odnowionych młynach wodnych PN “Krka” prezentowane jest mielenie zboża, mycie i wyrabianie
tkanin, tkanie torebek i pokryć podłogowych (tapet),
kucie podków, orka, przewiewanie zboża, przygotowywanie posiłku w starej kuchni i tp.
Recepcja
Młyn wodny
Ścieżka
(1900 m)
Przystanek
autobusowy
WC Toaleta
Ścieżka dla
pieszych
Rejs
statkiem
Kuźnia
Restauracja
Sklep
pamiątkowy
Ścieżka
edukacyjna
Elektrownia
wodna Jaruga
Punkt
widokowy
Pozostałości
Elektrownia
wodna Krka
Kościół
Św. Mikołaja
Kąpielisko
WC
C
OVA
OZ
IE L
JŚC
WE
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
Elektrownia wodna Krka
Chodząc ścieżką edukacyjną (1900 m), w ciągu godziny lekkiego spaceru, przechodząc przez mostki
nad barierami osadów wapiennych, zwiedzający
mają możliwość szczegółowego zapoznania się z
bogatą florą i fauną rzeki Krki, jak również właściwościami wspólnot życiowych zamieszkujących osady
wapienne i siedliska wodne.
Na wodospadzie Skradinski buk znajdują się pozostałości niegdysiejszej elektrowni wodnej Krka, która
została uruchomiona już w roku 1895, tylko dwa dni
po uruchamianiu elektrowni wodnej Nikoli Tesli znajdującej się na wodospadach rzeki Niagary. Dzięki budowniczym, prezydentowi miasta Ante Šupukowi oraz
inżenierowi Vjekoslavowi Meischnerowi, Szybenik dostał prąd elektryczny wcześniej niż liczne inne miasta
europejskie.

Podobne dokumenty