konkurs wnioskow mężczyzn powyżej 30 roku życia o przyznanie

Transkrypt

konkurs wnioskow mężczyzn powyżej 30 roku życia o przyznanie
KONKURS WNIOSKOW MĘŻCZYZN POWYŻEJ
30 ROKU ŻYCIA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ_RPO WZ
Monika Bałszan 18.05.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza
KONKURS WNIOSKÓW MĘŻCZYZN POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w projekcie
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
gryfińskim" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI – Rynek pracy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020;
Bezrobotni mężczyźni powyżej 30 roku życia, którzy zamierzają rozpocząć
działalność gospodarczą mogą składać wnioski o przyznanie środków na jej
rozpoczęcie w ramach projektu
od 18.05.2016 do 07.06.2016
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój określa "Regulamin konkursu o przyznanie
środków na podjęcie działalności dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30
rok życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na rok 2016"
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ DLA OSÓB PO 30 ROKU ŻYCIA_RPO WZ
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ_RPO WZ
FORMULARZ INFORMACJI _pomoc de minimis

Podobne dokumenty