Wykaz podręczników do Gimnazjum Akademickiego

Transkrypt

Wykaz podręczników do Gimnazjum Akademickiego
Zestawienie podręczników na rok szkolny 2011/2012
Gimnazjum Akademickie
Przedmiot
klasa
Religia
1aG
Religia
1bG
Religia
2aG
Religia
2bG
Religia
3aG
Religia
3bG
Etyka
GA
Język polski
1aG
Język polski
1bG
Język polski
2aG
Język polski
2bG
Język polski
3aG
Język polski
3bG
Podręcznik
(wydawnictwo, tytuł, autorzy)
Uwagi
„ W drodze do Emaus”. Podręcznik Jezus uczy i zabawia
Autor; Marek Zbigniew SJ. Wydawnictwo WAM
„Katechizm bierzmowanych”
„ W drodze do Emaus”. Podręcznik Jezus uczy i zabawia
Autor; Marek Zbigniew SJ. Wydawnictwo WAM
„Katechizm bierzmowanych”
„ W drodze do Emaus”. Podręcznik Jezus uczy i zabawia
Autor; Marek Zbigniew SJ. Wydawnictwo WAM
„Katechizm bierzmowanych”
„ W drodze do Emaus”. Podręcznik Jezus uczy i zabawia
Autor; Marek Zbigniew SJ. Wydawnictwo WAM
„Katechizm bierzmowanych”
„ W drodze do Emaus”. Podręcznik Jezus uczy i zabawia
Autor; Marek Zbigniew SJ. Wydawnictwo WAM
„Katechizm bierzmowanych”
„ W drodze do Emaus”. Podręcznik Jezus uczy i zabawia
Autor; Marek Zbigniew SJ. Wydawnictwo WAM
„Katechizm bierzmowanych”
Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna Adrabińska-Pacuła, Po
polsku. Literatura, język, komunikacja (PWN)
Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna Adrabińska-Pacuła, Po
polsku. Literatura, język, komunikacja (PWN)
A.Hącia, Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna AdrabińskaPacuła, Po polsku. Literatura, język, komunikacja i zeszyt ćwiczeń do
j.polskiego
A.Hącia, Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna AdrabińskaPacuła, Po polsku. Literatura, język, komunikacja i zeszyt ćwiczeń do
j.polskiego
Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna Adrabińska-Pacuła, Po
polsku. Literatura, język, komunikacja (PWN)
Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna Adrabińska-Pacuła, Po
polsku. Literatura, język, komunikacja (PWN)
Język angielski
1aG
1bG
Podręcznik główny: Pearson Longman; Repetytorium gimnazjalne –
podręcznik do języka angielskiego, poziom podstawowy i poziom
rozszerzony; Rod Fricker, Jerzy Gaszewski, Tomasz Siuta, Marta
Umińska lub Pearson Longman, Activate poziom B1: Carolyn
Barraclough i Suzanne Gaynor
Podręcznik uzupełniający: Pearson Longman, Cutting Edge – poziom
intermediate lub pre-intermediate; Sarah Cunningham, Peter Moor
Activate B1 lub B1+, Longman
Carolyn Barraclogh, Suzanne Gaynor
Zakup podręczników do
języków obcych
we wrześniu z pomocą
nauczycieli uczących.
REPETYTORIUM DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO –
wydawnictwo Oxford New Headway pre-intermediate
/intermediate
Język angielski
2aG
2bG
Podręcznik główny: Pearson Longman; Repetytorium gimnazjalne –
podręcznik do języka angielskiego, poziom podstawowy i poziom
rozszerzony; Rod Fricker, Jerzy Gaszewski, Tomasz Siuta, Marta
Umińska
Podręcznik uzupełniający: Pearson Longman; Cutting Edge – poziom
intermediate; Sarah Cunningham, Peter Moor
Repetytorium Egzamin Gimnazjalny Longman
REPETYTORIUM DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO –
wydawnictwo Oxford New Headway pre-intermediate
/intermediate
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Język niemiecki
3aG
3bG
1aG
1bG
2aG
2bG
3aG
3bG
Język hiszpański 1abG
Podręcznik główny: Pearson Longman; Repetytorium gimnazjalne –
podręcznik do języka angielskiego, poziom podstawowy i poziom
rozszerzony; Rod Fricker, Jerzy Gaszewski, Tomasz Siuta, Marta
Umińska
Podręcznik uzupełniający: Pearson Longman; Cutting Edge – poziom
intermediate/upper intermediate; Sarah Cunningham, Peter Moor
Masterclass to FCE Oxford,
Simon Haines, Barbara Stewart
AHA 1a,1b poziom rozszerzony
Der, die, das neu 1 kurs kontynuacyjny Kozubska Marta,
Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna
AHA 1b,2a poziom rozszerzony
Dachfenster 2 i 3
Aha 2b,3a poziom rozszerzony
Dachfenster 3
„VEN Nuevo 1” wydawnictwo Edelsa autorzy: F.Marin, S. Rosa,
F.castro
„VEN Nuevo 1” wydawnictwo Edelsa autorzy: F.Marin, S. Rosa,
F.castro
„VEN Nuevo 2” wydawnictwo Edelsa autorzy: F.Marin, S. Rosa,
Język hiszpański 3abG
F.castro
„Śladami przeszłości” - podręcznik do klas 1 gimnazjum, pod
Historia
1aG
red. S.Roszaka MEN 60/1/2009 Wydawnictwo Nowa Era
„Śladami przeszłości” - podręcznik do klas 1 gimnazjum, pod
Historia
1bG
red. S.Roszaka MEN 60/1/2009 Wydawnictwo Nowa Era
„Śladami przeszłości” - podręcznik do klas 2 gimnazjum,
Historia
2aG
S.Roszaka MEN 60/2/2010 Wydawnictwo Nowa Era
„Śladami przeszłości” - podręcznik do klas 2 gimnazjum,
Historia
2bG
S.Roszaka MEN 60/2/2010 Wydawnictwo Nowa Era
Historia
3aG „Śladami przeszłości” - podręcznik do klas 3 gimnazjum,
Historia
3bG „Śladami przeszłości” - podręcznik do klas 2 gimnazjum,
Język hiszpański 2abG
WoS
2aG
WoS
2bG
WoS
3aG
KOSS podstawowy. Podręcznik i ćwiczenia. Część 1, aut. Alicja Pacewicz, Tomasz
Merta. Nr dop.: 277/1/210.
KOSS podstawowy. Podręcznik i ćwiczenia. Część 1, aut. Alicja Pacewicz, Tomasz
Merta. Nr dop.: 277/1/210.
KOSS. Podręcznik i ćwiczenia. Część 1, aut. Alicja Pacewicz, Tomasz Merta. Nr dop.:
169/1/2009.
Zakup podręczników do języków obcych
we wrześniu z pomocą nauczycieli uczących.
REPETYTORIUM DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO –
wydawnictwo Oxford New Headway pre-intermediate
/intermediate
WoS
3bG
KOSS. Podręcznik i ćwiczenia. Część 1, aut. Alicja Pacewicz, Tomasz Merta. Nr dop.:
169/1/2009.
Matematyka
Matematyka
Matematyka
Matematyka
1aG
1bG
2aG
2bG
Podręcznik z zadaniami. Małgoarzata Świst, Barbara Zielińska
Podręcznik z zadaniami. Małgoarzata Świst, Barbara Zielińska
Podręcznik z zadaniami. Małgoarzata Świst, Barbara Zielińska
Matematyka
3abG
Fizyka
Fizyka
Fizyka
Fizyka
Fizyka
Fizyka
1aG
1bG
2aG
2bG
3aG
3bG
Chemia
1aG
Chemia
Chemia
Chemia
Chemia
Chemia
Biologia
Biologia
Biologia
Biologia
1bG
2aG
2bG
3aG
3bG
1aG
1bG
2aG
2bG
Podręcznik z zadaniami. Małgoarzata Świst, Barbara Zielińska
Operon, Roman Grzybowski, Fizyka 1
Operon, Roman Grzybowski, Fizyka 1
Operon, Roman Grzybowski, Fizyka 2
Operon, Roman Grzybowski, Fizyka 2
Operon, Roman Grzybowski, Fizyka 2
Operon, Roman Grzybowski, Fizyka 2
NOWA ERA, Chemia Nowej Ery cz.1, Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin + zeszyt ćwiczeń
NOWA ERA, Chemia Nowej Ery cz.1, Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin + zeszyt ćwiczeń
NOWA ERA, Chemia Nowej Ery cz.1, Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin + zeszyt ćwiczeń
NOWA ERA, Chemia Nowej Ery cz.1, Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin + zeszyt ćwiczeń
OPERON, CHEMIA podręcznik 3, Maria B. Szczepaniak, Janina
Waszczuk + zeszyt ćwiczeń CHEMIA NOWEJ ERY cz.3.
OPERON, CHEMIA podręcznik 3, Maria B. Szczepaniak, Janina
Waszczuk + zeszyt ćwiczeń CHEMIA NOWEJ ERY cz.3.
Stawarz/M.Kłyś- „Świat Biologii 1.Podręcznik do gimnazjum”(Nowa
Era 2009) nr dop. 92/1/2009
Stawarz/M.Kłyś- „Świat Biologii 1.Podręcznik do gimnazjum”(Nowa
Era 2009) nr dop. 92/1/2009
„Puls życia” – podręcznik do biologii dla gimnazjum część 1 i
część 2 (cz.1 58/1/2009, cz.2 58/2/2009)
„Puls życia” – podręcznik do biologii dla gimnazjum część 1 i
część 2 (cz.1 58/1/2009, cz.2 58/2/2009)
Biologia
3aG
M.Kłyś/A.Kornaś/M.Ryszkiewicz „Świat Biologii 3.Podręcznik do gimnazjum” (Nowa Era 2011), nr dop.
92/3/2011
Biologia
3bG
Geografia
Geografia
Geografia
Geografia
Geografia
1aG
1bG
2aG
2bG
3aG
M.Kłyś/A.Kornaś/M.Ryszkiewicz „Świat Biologii 3.Podręcznik do gimnazjum” (Nowa Era 2011), nr dop.
92/3/2011
„Puls Ziemi 1“ 5/1/2009, R. Malarz, Wyd. Nowa Era/+zeszyt ćwiczeń
„Puls Ziemi 1“ 5/1/2009, R. Malarz, Wyd. Nowa Era/+zeszyt ćwiczeń
„Puls Ziemi 1“ 5/1/2009, R. Malarz (dok.) i
„Puls Ziemi 3” 5/3/2010, R. Malarz, Wyd. Nowa Era/+zeszyt ćwiczeń
„Puls Ziemi 1“ 5/1/2009, R. Malarz (dok.) i
„Puls Ziemi 3” 5/3/2010, R. Malarz, Wyd. Nowa Era/+zeszyt ćwiczeń
„Puls Ziemi 2“ 5/2/2010, B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja, Wyd. Nowa
Era/ +zeszyt ćwiczeń
Geografia
3bG
Informatyka
1aG
Informatyka
1bG
„Puls Ziemi 2“ 5/2/2010, B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja, Wyd. Nowa
Era/ +zeszyt ćwiczeń
Muzyka
Muzyka
1aG
1bG
2aG
2bG
3aG
3bG
2aG
2bG
Plastyka
1aG
Plastyka
1bG
Technika
2aG
Technika
2bG
Zaj. artystyczne
3aG
1.Fotografia,wyd. Mac Edukacja
2.Malarstwo i rzeźba, wyd. Mac Edukacja
Zaj. artystyczne
3bG
1.Fotografia,wyd. Mac Edukacja
2.Malarstwo i rzeźba, wyd. Mac Edukacja
Edukacja dla bezpieczeństwa – gimnazjum, autorzy: Bogusława
Breitkopt, Daria Czyżow - WSiP
Edukacja dla bezpieczeństwa – gimnazjum, autorzy: Bogusława
Breitkopt, Daria Czyżow - WSiP
Wych.-fiz.
Wych.-fiz.
Wych.-fiz.
Sztuka w zasięgu ręki, Dariusz Stępień, Wojciech Sygut, wyd.
Mac Edukacja
Sztuka w zasięgu ręki, Dariusz Stępień, Wojciech Sygut, wyd.
Mac Edukacja
Zajęcia techniczne, Urszula Białka, wyd. Operon Zeszyt ćwiczeń:
Zajęcia papieroplastyczne Zajęcia krawieckie, wyd. Operon
Zajęcia techniczne, Urszula Białka, wyd. Operon Zeszyt ćwiczeń:
Zajęcia papieroplastyczne Zajęcia krawieckie, wyd. Operon
Zeszyt ćwiczeń:
Zeszyt ćwiczeń:
Eduk. dla
bezpieczeństwa
Eduk. dla
bezpieczeństwa
2aG
2bG