EUROPEJSKA NAGRODA W DZIEDZINIE ZAPOBIEGANIA

Transkrypt

EUROPEJSKA NAGRODA W DZIEDZINIE ZAPOBIEGANIA
EUROPEJSKA NAGRODA W DZIEDZINIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ECPA 2013
•
Tematem ECPA oraz Konferencji Dobrych Praktyk w 2013 roku jest „Zapobieganie
przemocy domowej”
•
Prezydencja litewska wybrała 6 różnych obszarów, na których mogą koncentrować się
projekty tj.:
1. Prawne metody i techniczne instrumenty ochrony ofiar przemocy.
2. Programy terapeutyczne dla sprawców i ich wpływ na wymiar kary.
3. Mechanizmy wsparcia socjalnego dla ofiar przemocy.
4. Ocena ryzyka i wpływ na ochronę ofiary.
5.
Mediacja w przemocy domowej.
6. Metody i obligatoryjne działania w ramach wczesnej reakcji.
•
Wybranie jednego z obszarów nie jest konieczne. Projekty mogą koncentrować się
na różnych kwestiach związanych z tematem ECPA „Zapobieganie przemocy
domowej”.

Podobne dokumenty