klasa iii a - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chorzelach

Transkrypt

klasa iii a - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chorzelach
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.
Zajęcia
edukacyjne
Tytuł podręcznika
Edukacja
wczesnoszkolna
Elementarz XXI wieku, klasa 3
Podręcznik część 1, ćwiczenie część 1 i 2.
Ćwiczenia do edukacji matematycznej
część 1 i 2.
Teczka artysty.
Ćwiczenia z edukacji muzycznej
Wydawnictwo
Numer
dopuszczenia
podręcznika
Krystyna Bielenica, Maria Bura,
Monika Gromek, Nina Gryzon,
Nina Gryzoń, Monika Kosińska,
Grażyna Kilbach, Małgorzata
Kwil, Małgorzata Ogrodowczyk,
Barbara Stępień, Joanna
Winiecka-Nowak
Krystyna Bielenica, Maria Bura,
Monika Gromek, Nina Gryzon,
Ewa Hryszkiewicz , Monika
Kosińska, Grażyna Kilbach,
Małgorzata Kwil, Małgorzata
Ogrodowczyk, Barbara Stępień,
Joanna Winiecka-Nowak
Nowa Era
Sp. z o.o.
404/5/2014
Nowa Era
Sp. z o.o.
404/6/2014
Zajęcia komputerowe. „Szkoła na miarę”.
Podręcznik z ćwiczeniami(z płytą CD).
Klasa III.
„New Happy House 3”. Podręcznik dla
szkoły podstawowej(z zeszytem ćwiczeń)
Michał Kęska
Nowa Era
Sp. z o.o.
228/3/2011
Oxford Uniwersity
Press
Sp. z o.o.
41/3/2009
„Jezusowa Wspólnota serc”. Podręcznik
+zeszyt ćwiczeń
Władysław Kubik
Wydawnictwo
Apostolstwa Modlitwy
Kraków
AZ-13-01/1-1
KLASA III A
Elementarz XXI wieku, klasa 3
Podręcznik część 2, ćwiczenia
zintegrowane część 3 i 4.
Ćwiczenia z edukacji matematycznej,
część 3 i 4 .
Teczka artysty.
Ćwiczenia z edukacji muzycznej
Zajęcia
komputerowe
język angielski
religia
Autor
Stella Maidment
Lorena Roberts
1