Regulamin warsztatów - Międzynarodowe Targi Szczecińskie

Transkrypt

Regulamin warsztatów - Międzynarodowe Targi Szczecińskie
REGULAMIN WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PODCZAS TARGÓW „WSZYSTKO DLA DOMU”
15-16.10.2016 Szczecin
1. Organizatorem wszystkich warsztatów są Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin, zwane dalej Organizatorem.
2. Warsztaty będą prowadzone przez:
1) Pawła Machometa „Rzuć Pan Okiem” – warsztaty z renowacji mebli
2) Ewelinę Szubartowską „Akademia Szycia” – warsztaty szycia
3) Monikę Szpener – warsztaty technik rzeźbiarskich
3. Warsztaty odbędą się podczas 25. Targów Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO
DLA DOMU w dniach 15-16.10.2016 roku, w siedzibie Organizatora w godzinach podanych na
stronie www.mts.pl, zwane dalej stroną.
4. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby dorosłe, poza wyjątkami wskazanymi na
stronie.
5. Na warsztaty obowiązują zapisy, ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie w
warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
6. Maksymalna liczba osób uczestniczących w warsztatach podana jest na stronie.
7. Koszt uczestnictwa w warsztatach podany jest na stronie. W ramach tej opłaty uczestnik
otrzymuje wszystkie niezbędne do pracy materiały, narzędzia oraz miejsce pracy. Opłatę
należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztatach, w
nieprzekraczalnym terminie podanym w potwierdzeniu przelewem na konto Organizatora
Bank Handlowy S.A. o/Szczecin 24 1030 1654 0000 0000 0122 5201 (w tytule przelewu
prosimy wpisać imię i nazwisko osoby zgłoszonej na warsztaty, wraz z nazwą warsztatu). W
przypadku braku wpłaty w ww. terminie rezerwacja miejsca zostanie anulowana. W
przypadku wolnych miejsc na warsztatach, Organizator dopuszcza możliwość zapisu oraz
wniesienia opłaty gotówką w kasie, w czasie trwania targów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie
warsztatów. Uczestnik może się ubezpieczyć we własnym zakresie od powyższych ryzyk.
9. Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych i wizerunku.
10. Organizator/prowadzący ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg
lub zachowują się niestosownie.
11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w
miejscu odbywania się warsztatów.

Podobne dokumenty