Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Preszowie dla kard. StanisĹ

Transkrypt

Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Preszowie dla kard. StanisĹ
Uniwersytet
Doktorat
Papieski
honoris
Jana Pawła
causaIIUniwersytetu w Preszowie dla kard. Stanisława Dziwisza 12 X 2014
Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Preszowie dla kard.
Stanisława Dziwisza 12 X 2014
Z radością informujemy, iż 12 listopada br. kard. Stanisław Dziwisz - arcybiskup
metropolita krakowski i wielki kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w
Krakowie otrzyma godność doktora honoris causa Preszowskiego Uniwersytetu w
Preszowie. Tytuł ten został przyznany kard. Dziwiszowi na wniosek Greckokatolickiego
Wydziału Teologicznego.
Rzecznik prasowy archieparchii w Preszowie mons. Ľubomír Petrík przekazał, że władze preszowskiej
uczelni doceniły ciągłe starania kard. Dziwisza o zachowanie prawdy, pokoju i sprawiedliwości, a
także jego osobisty wkład w budowanie dobrych relacji między archidiecezją krakowską a
preszowską archieparchią. Zaszczytny tytuł doktora honoris causa jest zarazem wyrazem
wdzięczności za pomoc, jaką Kościół krakowski ukazuje pracownikom naukowym Uniwersytetu w
Preszowie, zarówno kapłanom, jak i świeckim, m.in. poprzez przyjmowanie ich w swoich instytucjach
edukacyjnych, także w UPJPII.
Uroczystość odbędzie się w auli Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Preszowskiego
Uniwersytetu podczas posiedzenia Rady Naukowej z udziałem znakomitych przedstawicieli
środowiska akademickiego oraz hierarchów Kościoła. Tytuł doktora honoris causa kard. Stanisławowi
Dziwiszowi nada rektor Preszowskiego Uniwersytetu prof. René Matlovič. To święto akademickie
będzie częścią Kongresu rodziny, który trwa od 11 do 13 listopada br. w ramach obchodów Roku
Rodziny ogłoszonego w preszowskiej archieparchi przez arcybiskupa Preszowa i metropolity Jána
Babjaka SJ.
Jako społeczność akademicka UPJPII bardzo cieszymy się, że władze Preszowskiego Uniwersytetu
doceniły działalność i zasługi kard. Stanisława Dziwisza, który troszczy się o rozwój wszystkich
uczelni kościelnych.
Strona 1/1