Generuj PDF - Komenda Stołeczna Policji

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Stołeczna Policji
Komenda Stołeczna Policji
Źródło:
http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/kontrole/4685,W-Komendzie-Stolecznej-Policji-dzialalnosc-kontrolna-prowadzi-WydzialKontroli-K.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 20:44
W Komendzie Stołecznej Policji działalność kontrolną prowadzi Wydział Kontroli KSP
Zadania realizowane przez Wydział Kontroli KSP w 2016 roku:
I.
KONTROLE
W 2016 roku Wydział Kontroli KSP przeprowadził łącznie 46 kontroli, w tym:
●
w trybie zwykłym – 42 kontrole,
●
w trybie uproszczonym – 4 kontrole,
w 27 jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP.
II. POSTĘPOWANIA SKARGOWE
W 2016 roku do Wydziału Kontroli KSP wpłynęło 1307 skarg, z czego 182 rozpatrzono
we własnym zakresie, a pozostałe przekazano do załatwienia jednostkom lub komórkom
organizacyjnym KSP.
Ponadto zarejestrowano wpływ 898 spraw o innym charakterze niż skargi (listy, zapytania prawne,
zażalenia itp.), którym nadano stosowny bieg.
W omawianym okresie policjanci Wydziału Kontroli KSP przyjęli 90 interesantów,
od których przyjmowane były skargi lub którym udzielano porad bądź pomocy.
Potwierdzalność zarzutów zawartych w skargach załatwionych w Wydziale Kontroli KSP kształtowała
się na poziomie 12,1%, a więc wyższym niż w roku poprzednim.
III. POSTĘPOWANIA POWYPADKOWE
W 2016 roku ogółem zarejestrowano 240 wypadki, którym ulegli policjanci i pracownicy.
Wśród ww. zdarzeń wypadkowych odnotowano:
●
200 wypadków policjantów KSP w związku ze służbą,
●
15 wypadków policjantów KSP w drodze do/z miejsca pełnienia służby,
●
9 wypadków pracowników KSP przy pracy,
●
5 wypadków pracowników KSP w drodze do/z pracy,
●
11 wypadków policjantów KSP uznanych za niepozostające w związku ze służbą.
Wydział Kontroli KSP przeszkolił w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej ogółem:
●
657 policjantów,
●
134 pracowników, stażystów i praktykantów.
W 2016 roku komisja ds. oceny uciążliwości i szkodliwości warunków służby w Komendzie Stołecznej
Policji dokonała analizy 324 indywidualnych wniosków o przyznanie płatnych urlopów dodatkowych
z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. W
wyniku dokonanych ustaleń 323 policjantów otrzymało płatne urlopy dodatkowe. Jeden policjant nie
spełniał kryteriów do nabycia powyższych uprawnień.
Metryczka
Data publikacji 27.01.2016
Data modyfikacji 21.02.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KSP
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Hara Gabinet Komendanta Stołecznego
Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska