ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP USŁUGA WYNAJMU ODZIEŻY

Transkrypt

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP USŁUGA WYNAJMU ODZIEŻY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2010/10808,Usluga-wynajmu-odziezy-roboczej-dla-praco
wnikow-KSP.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 11:30
USŁUGA WYNAJMU ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA PRACOWNIKÓW
KSP
Nr referencyjny: WZP-3185/10/131/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 98390000-3
Termin składania ofert: 15.12.2010 r. godz. 12:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 77.73 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 182.74 KB
Załączniki do edycji 137 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania 102.33 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty