NAZWA FORMY Gotowanie z Biblią. Zabawy kulinarne z Biblią

Transkrypt

NAZWA FORMY Gotowanie z Biblią. Zabawy kulinarne z Biblią
NAZWA FORMY
Gotowanie z Biblią. Zabawy kulinarne z Biblią.
ADRESACI FORMY
DOSKONALENIA
CELE/RAMOWY PROGRAM
FORMY
Zainteresowani nauczyciele
Uczestnik warsztatów:
 zna potrawy biblijne, ich symbolikę i znaczenie
w kontekście społeczno-kulturowym czasów
biblijnych,
 potrafi wykonać wybrane potrawy biblijne i
wykorzystać swoje umiejętności w pracy
dydaktycznej z uczniami, (zainteresowanie
tematem, podsumowanie danego tematu
lekcji, itp).
TERMIN/Y REALIZACJI FORMY
Po utworzeniu grupy
MIEJSCE REALIZACJI FORMY
Szkoła Podstawowa 63
ul. Goszczyńskiego 3
Bydgoszcz
ORGANIZATOR
Aleksandra Cieszyńska
[email protected]
KADRA PROWADZĄCA
dr Teresa Kowalczyk, mgr Aleksandra Cieszyńska
WYMIAR GODZIN
8
ODPŁATNOŚĆ
75 zł