Tajemnica życia

Transkrypt

Tajemnica życia
Tajemnica życia
Każde życie jest z miłości poczęte
Pochodzi od Boga dla niego jest święte
Człowiek jest sługą darowanego życia
Rodzi się z płaczem w tajemnicy bycia
Ma w swym sercu kochać swego stwórcy
I szanować z miłością każdego człowieka
W drodze prawdy dobro czyniąc na swe czasy
Nieustannie szukając talentu swego powołania
U kresu życia człowieka jest tajemnica śmierci
Która nie jest końcem życia, lecz zbawieniem
Tan ciemny grób jest początkiem cierpienia końcem
I oczekiwanie na światło Chrystusa jego miłości
To rodzina jest wspólnotą każdego życia
To jej kultura kształtuje sposób bycia
Jak oddawać się nawzajem wspólną miłością
Od urodzenia do śmierci jej godnością
Patrząc na dzieła stworzonej przyrody
Jak ona jesienią w mroku ciemnym zamiera
A zimową porą jest śnieżnym puchem otulona
Po to by świat wiosną stał się znów zielony
Rodzina jest ostoją pokoleniowej sprawiedliwości
Powinna pomóc człowiekowi w zabezpieczeniu starości
Gdyż każde życie nawet mało nam znane
Jest pełnej godności Boga i ze śmiercią nierozerwalne.
Hieronim Borkowski