w Bibliotece

Transkrypt

w Bibliotece
CJE
A
Z
I
L
STY
E
ŃSKI
O
P
A
J
ILE
SĄ2M NE2:J
IA
WIDZ
J
A
P
O
N
I
A
N
22III2013 Z
00
00 K
godz.
20 -23
O
Nocne Czytanie
w Bibliotece
dla dzieci w wieku 5-7 lat
www.biblioteka.zielonka.pl
GryQuizyZabawy
C
w Bibliotece
LaleczkaKokeshi Manga
Ikebana Origami Kaligrafia
K
E
S
H
I
Japońskieciekawostki
Mityilegendy
Liczba miejsc ograniczona!
Informacje i zapisy:
WSTĘ
P
WOL
NY
iblioteka Pu
Mie
j
B
ka
w Zi
bli
na
cz
s
PARTNERZY wIramachIKonkursuIGrantowegoIAktywna Biblioteka
MBP2w2Zielonce
ul.2Długa2182bl.214
tel.:2C22J2781203258
el o nc e
Polsko-AmerykańskaIFundacjaIWolnościIjestIpartneremIFundacjiIBillaIiIMelindyIGatesIwIprzedsięwzięciuKIktóreImaIułatwićIpolskimIbibliotekomIpublicznymI
dostępIdoIkomputerówKIInternetuIiIszkoleń.IProgramIRozwojuIBibliotekIwIPolsceIjestIrealizowanyIprzezIFundacjęIRozwojuISpołeczeństwaIInformacyjnego.

Podobne dokumenty