II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne

Transkrypt

II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne - semestr
zimowy 2016/2017
Wykłady
Ilość
Data
Godz.
01.10.2016
Sobota
11.15-14.55
4
wszyscy
wszyscy
w
1028
Prawo przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
dr B. Gliniecki
05.11.2016
10.25-12.00
2
wszyscy
wszyscy
w
1028
Podatki i opłaty samorządowe
Podatki i opłaty samorządowe
dr P. Panfil
Sobota
12.05-14.55
3
wszyscy
wszyscy
w
1028
Prawo przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
dr B. Gliniecki
04.12.2016
Niedziela
7:55-10:20
3
wszyscy
wszyscy
w
4021
Prawo przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
dr B. Gliniecki
14.01.2017
Sobota
11.15-13.40
3
wszyscy
wszyscy
w
1028
Podatki i opłaty samorządowe
Podatki i opłaty samorządowe
dr P. Panfil
godz.
Gr.
Typ Sala
Przedmiot
Wykładowca
Legenda:
w
ćć -- ćwiczenia;
mgr.;
lic.
lic.;
wyboru;
wdwo
wykład
do
b.
wf---wykład;
wychowanie
fizyczne;sem
jo - mgr.
języki-- seminarium
obce; ps - przedmiot
społeczny;
cdw - ćwiczenia
wyboru;do
- proseminarium;
uw - wykład
uzupełniający;
- ćwiczenia
w
wykład;
ćwiczenia;
sem
mgr.
seminarium
mgr.; sem
sem
lic. -- seminarium
seminarium
lic.; wdw
wdwdo-- wykład
wykład
dopsem
wyboru;
wdwo -- obowiązkowy
obowiązkowy
wykład
do wyboru;
wyboru;ucwdw
wdw
b. II
II -- wdw
wdw blok
blok II;
II;
uzupełniające
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne - semestr zimowy 2016/2017, data wygenerowania: 2016.09.13 11:13:52
Strona 1 z 2
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne - semestr
zimowy 2016/2017
Pozostałe zajęcia
Data
01.10.2016
Sobota
02.10.2016
Niedziela
Godz.
Ilość
godz.
Gr.
Typ Sala
Przedmiot
Wykładowca
7.55-11.10
4
wg list
jo
1028
A/256/15
mgr E. Mrozek
7:55-11:10
4
wg list
jo
1028
A/256/15
mgr E. Mrozek
05.11.2016
7.55-10.20
15.00-17.25
3
PiDPLZ201
3
ćw
1028
1028
Podatki ii opłaty
Podatki
opłaty samorządowe
samorządowe
Prawo
Prawo przedsiębiorców
przedsiębiorców
dr A. Drywa
mgr K. Zaleska-Korziuk
Sobota
17.40-20.05
3
wg list
jo
1028
A/256/15
mgr E. Mrozek
03.12.2016
7.55-10.20
3
wg list
jo
1028
A/256/15
mgr E. Mrozek
dr A. Drywa
mgr R. Obrzud
Sobota
10.25-13.40
14.10-16.35
4
PiDPLZ201
3
ćw
1028
1028
Podatki
Podatki ii opłaty
opłaty samorządowe
samorządowe
Prawo
przedsiębiorców
Prawo przedsiębiorców
14.01.2017
7.55-11.10
4
jo
1028
A/256/15
mgr E. Mrozek
Sobota
14.10-17.25
4 PiDPLZ201
ćw
1028
Prawo przedsiębiorców
Prawo
przedsiębiorców
mgr K. Zaleska-Korziuk
wg list
Legenda:
w ---wykład;
wykład;
ćwiczenia;
sem
mgr.
seminarium
mgr.; sem
sem
lic. -- seminarium
seminarium
lic.; wdw
wdwdo-- wykład
wykład
dopsem
wyboru;
wdwo -- obowiązkowy
obowiązkowy
wykład
do wyboru;
wyboru;ucwdw
wdw
b. II
II -- wdw
wdw blok
blok II;
II;
wf
wychowanie
fizyczne;sem
jo - mgr.
języki-- seminarium
obce; ps - przedmiot
społeczny;
cdw - ćwiczenia
wyboru;do
- proseminarium;
uw - wykład
uzupełniający;
- ćwiczenia
w
ćć -- ćwiczenia;
mgr.;
lic.
lic.;
wyboru;
wdwo
wykład
do
b.
uzupełniające
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
II Rok Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne - semestr zimowy 2016/2017, data wygenerowania: 2016.09.13 11:13:52
Strona 2 z 2