Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty

Transkrypt

Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty
Innovation aus Leidenschaft
Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty
Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty
Mischerei
Dosing & mixing plants
Mieszalnie
Wagenumläufe
Transportation symstes
Transporty wózków
Pressen
Presses
Prasy
D
HESS AAC Systems verfügt über Know-how bei der Konstruktion von
Maschinen und Anlagen für die Porenbeton- und Kalksandsteinindustrie.
Wir bieten ein Leistungsspektrum von der Konzeptfindung bis zu betriebsfertigen Anlagen.
EN
HESS AAC Systems possesses specific know-how on the building of machines and plants
for the autoclaved aerated concrete and sand-lime brick industry.
Our performance ranges from concept identification to full turnkey installations
PL
HESS AAC Systems B.V posiada szeroką wiedzę „Know-how“ w projektowaniu maszyn
i urządzeń do produkcji betonu komórkowego oraz silikatów.
Oferujemy pełny zakres usług od projektowania do instalacji gotowych do produkcji fabryk
2
Autoklaven
Autoclaves
Autoklawy
Verpackungslinien
Packaging lines
Pakietyzacje
Elementesägen (Sägestrasse)
Sawing systems for elements
Cięcie silikatów
D
HESS AAC Systems ist weltweit bekannt für ihre ausgezeichnete Fachkompetenz
sowie für die hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen. Die Maschinen sind robust und mit
erstklassigen Komponenten ausgestattet, zu einem sehr konkurrenzfähigen Preisniveau.
EN
HESS AAC Systems is known worldwide for its excellent craftsmanship, engineering
know-how and high quality of the products and services it supplies. The machinery is robust
and equipped with first class components, at a very competitive price level.
PL
HESS AAC Systems znana jest na świecie z doskonałej fachowej kompetencji,
wysokiej jakości produktów i serwisu. Maszyny są stabilne, wyposażone w najwyższej
jakości podzespoły, a przy tym pozostają na konkurencyjnym poziomie cenowym.
3
Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty
D
Automatische Nasssägestraße mit intelligentem
Vakuum-Greifer in Kombination mit modernster
Robotertechnik für die Produktion der Passsteine
(Wand-Elemente). Die Passsteine werden individuell auf Kundenwunsch gefertigt.
EN
Automatic wet-sawing line with intelligent vacuum gripper combined with state-of-the-art robot
technology for the production of tailor-cut wall
elements.The wall elements are made individually according to customer’s order.
PL
Automatyczna linia mokrego ciecia, z inteligentnym chwytakiem próżniowym oraz z
zastosowaniem najnowszej technologii robotów przemysłowych. Przystosowana do produkcji
specjalistycznych bloczków uzupełniających mur z wielkowymiarowych elementów silikatowych.
Bloczki uzupełniające są produkowane indywidualnie dla potrzeb odbiorcy.
D
HESS AAC Systems arbeitet seit über 10 Jahren im Bereich der Kalksandsteintechnik und hat sich
somit nicht nur in Deutschland einen guten Namen geschaffen. Im diesem Bereich beschäftigt
sich das Unternehmen hauptsächlich mit der Umsetzung, Modernisierung und dem Service von
Maschinen und Steuerungen, beginnend bei der Sandaufgabe und endend bei der Verpackung.
EN
HESS AAC Systems has been active for over 10 years in the area of sand limestone technology
and has achieved an excellent reputation both within and outside of Germany. In this area, the
company is mainly engaged with the relocation, modernization and servicing of machines and
control systems, covering the complete trajectory from sand preparation until and including the
packaging.
PL
HESS AAC Systems działa przez ponad 10 lat w branży silikatowej, w której wypracowała
sobie wysoka pozycja nie tylko w Niemczech. W tej dziedzinie, firma zajmująca się głównie
przenoszeniem, modernizacja, oraz serwisem maszyn i sterowań, począwszy od transportu
surowców a skończywszy na pakietyzacji.
D
Umbau der Pressensteuerung, Ergänzung und Modernisierung der Hydraulik und Einbau eines spezial Formwerkzeuges für die Flachpressung, ermöglicht eine Produktion der größeren Steinformate
(z.B. 500 x 500 x 240).
EN
Modification of the press control system, upgrading and modernizing of the hydraulic system and
installation of a special mould for the flat press, enabling the production of larger-sized elements
(i.e. 500 x 500 x 240).
PL
Przebudowa sterowania prasy, rozbudowy i modernizacji układu hydraulicznego oraz montaż specjalnej formy do prasowania płaskiego, umożliwia produkcję większych bloczków silikatowych (np.
500 x 500 x 240)
4
5
Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty
6
Moderniesierung und Neubau der Hydraulik
Modernization and rebuild of the hydraulics
Modernizacja i budowa nowej hydrauliki
Umbau der Steuerungen auf Siemens S7
Conversion of control systems to Siemens S7
Prezbudowa sterowań na Siemens S7
Service und Reparaturen
Service and repair
Serwis i naprawy
Neue Bedienungspulte mit Visualisierung
New operator consoles with visualization
Nowe pulpity z systemem wizualizaji
Einbau moderner Filter- und Kühlsysteme
Installation of modern filtering and cooling systems
Instalacja nowoczesnych systemów filtrujacych i chłodzących
Ersatzteile
Spare parts
Cześci zamienne
7
8
With the reservation of technical modifications and as regards contents!
The pictures on the preceding pages are partially without safety devices
due to illustrational reasons!
ENG V2 2013 / SaG
HESS AAC Systems B.V.
Aluminiumsteden 10
7547 TN Enschede, The Netherlands
Phone:
+31 (0) 53 460 1700
Fax:
+31 (0) 53 460 1799
E-mail:
[email protected]
Internet: www.hess-aac.com

Podobne dokumenty