Zaproszenie do negocjacji

Transkrypt

Zaproszenie do negocjacji
Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że do negocjacji w postępowaniu o
zawarcie umowy koncesji na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych
elementów wyposażenia zostały zaproszone następujące podmioty:
1. Clear Channel Sp. z o.o.
ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
2. JC DECAUX Polska Sp. z o.o.
ul. Radarowa 62A, 02-137 Warszawa
3. Zainteresowane podmioty występujące wspólnie:
Universum Digital Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 6/24, 02-621 Warszawa oraz
UPG Warszawa Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 6/24, 02-621 Warszawa
4.
Zainteresowane podmioty występujące wspólnie:
Stroer Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 6A, 00-732 Warszawa oraz
Art. Marketing Syndicate S.A.
ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
5. Zainteresowane podmioty występujące wspólnie:
CAM Polski Outdoor Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40, 05-816 Michałowice oraz
CAM Media S.A.
ul. Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa