Zbiorcze zestawienie ofert Dostawa systemu do separacji płytek krwi

Transkrypt

Zbiorcze zestawienie ofert Dostawa systemu do separacji płytek krwi
Szpital Giżycki Sp. z o.o.
ul. Warszawska 41
11-500 Giżycko
tel.fax 087/429- 66-30
Giżycko,02.09.2016r.
Zbiorcze zestawienie ofert
Postępowanie nr: n/26/08/16
Dostawa systemu do separacji płytek krwi dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.
Pakiet nr 1
nazwa oferenta
kwota netto
stawka VAT
kwota brutto
Arthrex Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
27 000,00 zł
8%
29 160,00 zł
CZM Biologia Sp. z o.o.
ul. Arbuzowa 31/3
02-747 Warszawa
25 000,00 zł
8%
27 000,00 zł
nazwa oferenta
kwota netto
stawka VAT
kwota brutto
Biotech Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 12
35-105 Rzeszów
35 185,00 zł
8%
37 999,80 zł
Pakiet nr 2
Sporządził:
Anna Markowska- referent
Strona 1

Podobne dokumenty