Wycieczka po wiedzę, czyli przyjemne z pożytecznym

Transkrypt

Wycieczka po wiedzę, czyli przyjemne z pożytecznym
Wycieczka po wiedzę, czyli przyjemne z pożytecznym – sprawozdanie z lekcji
„Muzealne przeboje” w Muzeum Narodowym w Warszawie
16 października 2012 r. uczniowie
klas 3a i 3b pod opieką p. Marzeny Pietz,
p. Tomasza
Daczko,
p.
Roberta
Jędrzejewskiego oraz p. Małgorzaty
Kaźmierczak wyjechali na wycieczkę do
Warszawy. Wyjazd miał charakter
edukacyjny, a cel jaki mu przyświecał, to
uzupełnienie wiedzy uczniów z zakresu
teorii i historii sztuki.
Harmonogram
„praktycznej
lekcji” obejmował trzy główne punkty:
zapoznanie się z „przebojami”, czyli
najwybitniejszymi dziełami w zbiorach
Muzeum
Narodowego,
poszerzenie
własnej wiedzy z zakresu historii sztuki, jak również przybliżenie kształtu nowych galerii
stałych, otwartych po rearanżacji z okazji jubileuszu 150-lecia Muzeum.
W trakcie zajęć dowiedzieliśmy się jak opisać dzieło sztuki. Analizując wybrane
dzieła, wyjaśnialiśmy m.in. znaczenie takich pojęć jak perspektywa, kompozycja czy
światłocień.
Przy okazji podziwiania odrestaurowanego dzieła Jana Matejki „Bitwa pod
Grunwaldem” poznaliśmy tajemnice konserwacji dzieł sztuki. Wiemy do czego służy dublaż,
co to jest retusz, jaką rolę pełni werniks i jaki wpływ na dzieła ma temperatura?
Przede wszystkim jednak mieliśmy niepowtarzalną okazję obcowania z autentycznymi
dziełami sztuki. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od polskiego malarstwa historycznego.
Przypominało ono o minionych wydarzeniach, było przykładem patriotyzmu i niosło
przesłanie moralne. Na zajęciach poznaliśmy dzieła Jana Matejki, wspomniana już „Bitwę
pod Grunwaldem”, „Kazanie Skargi”, „Stańczyka” oraz innych malarzy XIX wieku, którzy
wydarzenia z przeszłości przedstawiali w sposób anegdotyczny, dramatyczny, poruszający
lub poetycki.
Zobaczyliśmy też dzieła Józefa Chełmońskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa
Mehoffera, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego i Witolda Wojtkiewicza. Szczególne
wrażenie wywarły na nas „Bociany” Chełmońskiego, „Dziwny ogród” Mehoffera, „Hamlet
polski” Malczewskiego.
Zachwycił nas również niezwykle piękny obraz jednego z najwybitniejszych twórców
włoskiego renesansu Sandra Botticellego „Madonna z Dzieciątkiem, Janem Chrzcicielem
i aniołem”.
Wycieczka do Muzeum Narodowego okazała się bardzo trafnym pomysłem, aby
w sposób „lekki”, sympatyczny poprzez obserwację i eksperymenty zdobywać wiedzę
zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Lekcja „Muzealne przeboje” dała nam szansę
szczegółowego poznania zbiorów warszawskiego Muzeum. Jesteśmy przekonani, że nie była
to nasza ostatnia wizyta w murach tegoż Muzeum.

Podobne dokumenty