Powisle Gierymskiego-zadanie

Transkrypt

Powisle Gierymskiego-zadanie
Zadania dla ucznia
Zinterpretuj obraz Aleksandra Gierymskiego Powiśle, odpowiadając na pytania:
1. Jaka jest tematyka obrazu? Zaklasyfikuj obraz do konkretnego kierunku, tematyki (malarstwo rodzajowe, historyczne, pejzaż, itd.). Czy temat jest ciekawy? Co cię w nim zainteresowało?
2. Kim był artysta? W jakim okresie tworzył? Czym inspirował się artysta?
3. Jakie elementy życia codziennego zostały przedstawione na obrazie?
4.
-
Jakie postacie w nim występują? W jakiej sytuacji życiowej je ukazano?
Jaką rolę odgrywają?
Czym się zajmują?
Z jakich warstw społecznych pochodzą?
Jak wyglądają? Jak są ubrane postacie? O czym to świadczy?
Czy można odczytać towarzyszące im emocje?
Czy zaprezentowano zależności między ludźmi? Jakie?
Jaką różnorodność typów ludzkich (pod względem pozycji społecznej) prezentuje Gierymski?
5. Czy płaszczyznę obrazu można podzielić na części/ plany?
- Jaka jest kompozycja obrazu ? Statyczna czy dynamiczna, otwarta czy zamknięta? Co na to wskazuje?
- Czy na obrazie można dostrzec elementy kontrastowe?
- Jaką perspektywę wykorzystał malarz – topograficzną, rzędową, kulisową, oglądową, powietrzną?
- Co oznaczają wyraźnie zarysowane kontury i geometryczne kształty?
- Przez jakie elementy wyznaczony jest rytm budynków?
- Czy zaprezentowane w dziele szczegóły są wyraziste, dokładne?
- Jaką technikę zastosował? Jaki jest kształt i wymiary obrazu?
6.
-
Jaka jest kolorystyka obrazu? Spróbuj nazwać te kolory.
Jaka funkcję spełnia? Jaki nastrój budzi?
Czy jest symboliczna?
W jaki sposób kolorystyka i światło oddziałują na wymowę dzieła?
Dlaczego niebo i ziemia (góra i dół) są jasne?
W jakim układzie ujawnia się biel?
Co to znaczy, że wykorzystano kolor lokalny?
Czy dostrzegalny jest rodzaj faktury wyróżnionych elementów dzieła?
7.
-
Jak została zagospodarowana przestrzeń – jej architektura?
Które elementy obrazu wyznaczają pierwszy plan dzieła?
Na które elementy przestrzeni padają promienie słoneczne? Jaką spełniają rolę?
Jak wyglądają i co charakterystycznego można dostrzec w widzianych budynkach?
Co sugerują łodzie?
8.
-
Do jakich idei można odnieść to dzieło?
Co jest wyznacznikiem realizmu w tym dziele?
Które z pozytywistycznych haseł można odczytać z dzieła?
Które elementy obrazu pokazane są na modłę romantyczną?
Które elementy dzieła pokazane są w sposób impresjonistyczny?
9. Nawiąż do kontekstu literackiego.
- Które elementy obrazu kojarzą Ci się z „Lalką” B. Prusa?
- Jakie elementy zabudowy Warszawy dostrzega Wokulski podczas wędrówki po Powiślu, a jakie
zostały ukazane w dziele malarstwa?
10. Czy obraz ci się podoba? Jakie mogło być jego przeznaczenie? Co stanowi o jego wartości?
Wioletta Wodnicka
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Podobne dokumenty